Hướng dẫn đăng ký tài khoản

 • 1
  Truy cập web site tại địa chỉ http://dichvucong.thainguyencity.gov.vn click vào "Đăng ký" trên Trang chủ của Hệ thống, sau đó nhập đầy đủ các thông tin:
          - Đối với Công dân: Họ tên, Số CMT/Hộ chiếu, Ngày cấp, Nơi cấp và Email (nếu có)...
          - Đối với Doanh nghiệp: Tên, Mã số Thuế, Địa chỉ, Email...
  Nhập Mã Xác nhận và sau đó click vào Đăng ký tài khoản

   
 •    
  • 2
   Hệ thống kiểm tra các thông tin vừa nhập vào và yêu cầu hoàn thành nhập bổ sung thêm các thông tin chi tiết khác.
 • 3
  Nếu các thông tin đăng ký là đầy đủ và hợp lệ, hệ thống sẽ hiển thị thông báo đăng ký thành công trên giao diện màn hình, tài khoản sẽ được kích hoạt để sử dụng. Nếu đăng ký không thành công, bạn vui lòng kiểm tra lại các thông tin đã nhập và nhập lại nếu sai sót.
 • 4
  Sau khi đăng ký và đăng nhập thành công, Công dân/Doanh nghiệp có thể chọn thủ tục (dịch vụ) theo nhu cầu giải quyết công việc để thực hiện các Dịch vụ công trực tuyến(DVCTT) trên hệ thống, điền đầy đủ thông tin và đính kèm tài liệu theo yêu cầu của từng dịch vụ để nộp và chờ giải quyết.
   
 •