Doanh nghiệp


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành về lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên  (18/05/2016)
Công ty CP Nhiệt điện An Khánh: Ký hết hợp đồng trị giá 25 triệu USD  (04/01/2012)
Ngày 26/12, tại T.P Thái Nguyên đã diễn ra Lễ ký kết hợp đồng tín dụng cung cấp tài chính và bảo hiểm cho Dự án Nhà máy Nhiệt điện An Khánh 1 giữa Công ty cổ phần Nhiệt điện An Khánh, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Tổng Công ty Bảo hiểm BIC.