Khiếu nại - Tố cáo


Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 5/2017 của Thường trực HĐND thành phố Thái Nguyên  (16/05/2017)
Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 5/2017 của lãnh đạo UBND thành phố Thái Nguyên  (09/05/2017)
Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 4/2017 của lãnh đạo UBND thành phố Thái Nguyên  (07/04/2017)
Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 4/2017 của Thường trực HĐND thành phố Thái Nguyên  (07/04/2017)
Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 02/2017 của Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên  (17/02/2017)
Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 01/2017 của Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên  (11/01/2017)
Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 12/2016 của Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên  (09/12/2016)
Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 11/2016 của Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên  (08/11/2016)
Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 10/2016 của lãnh đạo thành phố Thái Nguyên  (10/10/2016)
Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 9/2016 của lãnh đạo thành phố Thái Nguyên  (08/09/2016)
Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 8/2016 của lãnh đạo thành phố Thái Nguyên  (05/08/2016)
Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 7/2016 của lãnh đạo thành phố Thái Nguyên  (30/06/2016)
Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 6/2016 của lãnh đạo thành phố Thái Nguyên  (06/06/2016)
Lãnh đạo thành phố họp đối thoại giải quyết ý kiến, kiến nghị một số hộ dân phường Trưng Vương  (18/05/2016)
(Thainguyencity.gov.vn) Sáng 17/5/2016, tại trụ sở tiếp công dân thành phố Thái Nguyên, UBND thành phố tổ chức họp đối thoại giải quyết ý kiến, kiến nghị của một số hộ dân phường Trưng Vương. Đồng chí Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp. Tham dự có lãnh đạo và đại diện các phòng, ban, đơn vị của tỉnh, thành phố; Ông Nguyễn Văn Cảnh - tổ 23 phường Trưng Vương, Bà Nguyễn Thanh Minh, tổ 5 phường Trưng Vương – thành phố Thái Nguyên.
Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 5/2016 của lãnh đạo thành phố Thái Nguyên  (05/05/2016)