Kết quả giải quyết


Thường trực HĐND tỉnh giám sát về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.  (25/10/2013)
Ngày 22/10/2013, đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Vũ Hồng Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Lãnh đạo thành phố về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.