Thành phố Thái Nguyên phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2015

15:24:35 Ngày 02/03/2015

(Thainguyencity.gov.vn) Sáng 02/03/2015, tại xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2015.

1011