Thông báo kết quả điểm thi công chức xã, phường thành phố Thái Nguyên năm 2018

19:52:12 Ngày 02/12/2018

UBND TP công bố kết quả điểm thi công chức xã, phường thành phố Thái Nguyên năm 2018

412