Thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 17 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND thành phố Thái Nguyên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

15:59:13 Ngày 14/09/2020

(Thainguyencity.gov.vn) Ngày 11/9/2020, Thường trực HĐND thành phố Thái Nguyên họp thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 17 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng ...

327