Họp giải quyết vướng mắc một số nội dung trong quá trình triển khai thi công công trình đường Việt Bắc - Giai đoạn 1

13:11:38 Ngày 21/10/2015

(Thainguyencity.gov.vn) Ngày 20/10/2015, UBND thành phố tổ chức họp giải quyết vướng mắc một số nội dung trong quá trình triển khai thi công công trình đường Việt Bắc thuộc giai đoạn I dự án Chương trình ...

379