Hội thảo tình hình thực hiện chính sách, Pháp luật đối với người có công với cách mạng khu vực miền Bắc

15:32:48 Ngày 04/01/2012

Ngày 29/12, Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội thảo về tình hình thực hiện chính sách, Pháp luật đối với người có ...

271
  • Kinh tế năm 2011: Châu Á tỏa sáng

    15:32:48 Ngày 04/01/2012

    Năm 2011 kết thúc trong bối cảnh nền kinh tế kinh tế châu Âu được ví như đang đứng bên bờ vực thẳm còn châu Á lại như ngọn hải đăng hy vọng.

    304