Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021


Kiểm tra công tác vệ sinh môi trường phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.  (17/05/2016)
(Thainguyencity.gov.vn) Thực hiện Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 13/5/2016 của UBND thành phố Thái Nguyên về việc tổ chức tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Họp Ban bầu cử Đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đơn vị số 04  (17/05/2016)
(Thainguyencity.gov.vn) Chiều ngày 13/5/2016, Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đơn vị số 04 tổ chức họp để triển khai một số nội dung công việc chuẩn bị cho bầu cử. Đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Ủy viên Ban Chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố, Trưởng ban chủ trì cuộc họp. Cùng tham dự cuộc họp có các đồng chí thành viên Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đơn vị số 04.
Các ứng cử viên HĐND tỉnh khóa XIII và HĐND thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Đơn vị bầu cử số 6 và đơn vị bầu cử số 3) tiếp xúc với cử tri phường Tân Thành, xã Phúc Trìu  (17/05/2016)
(Thainguyencity.gov.vn) Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri vận động bầu cử, ngày 13/5/2016, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh và HĐND thành phố tiếp xúc cử tri tại phường Tân Thành, xã Phúc Trìu.
Các ứng cử viên HĐND tỉnh khóa XIII và HĐND thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử.  (17/05/2016)
(Thainguyencity.gov.vn) Ngày 12/5/2016, các ứng cử viên HĐND tỉnh khóa XIII và HĐND thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 thuộc đơn vị bầu cử số 1, số 8 và đơn vị bầu cử số 3 đã có buổi tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử.
Các ứng cử viên HĐND tỉnh khóa XIII và HĐND thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử  (17/05/2016)
(Thainguyencity.gov.vn) Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước bầu cử HĐND tỉnh khóa XIII và HĐND thành phố khóa XVIII, ngày 11/5/2016, các ứng cử viên HĐND tỉnh và HĐND thành phố thuộc đơn vị bầu cử số 1 và đơn vị bầu cử số 3 đã có buổi tiếp xúc cử tri tại 03 xã: Cao Ngạn, Thịnh Đức và Phúc Hà.
Các ứng cử viên HĐND tỉnh và HĐND thành phố, đơn vị bầu cử số 1 và đơn vị bầu cử số 3 tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại xã Đồng Bẩm, xã Phúc Xuân  (17/05/2016)
(Thainguyencity.gov.vn) Ngày 10/5/2016, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII và ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã có buổi tiếp xúc với các bậc cử tri, vận động bầu cử tại xã Đồng Bẩm và xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên.
Họp Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đơn vị bầu cử số 2  (13/05/2016)
(Thainguyencity.gov.vn) Sáng ngày 12/5/2016, Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đơn vị bầu cử số 02 gồm các huyện: Đồng Hỷ, Võ Nhai và thành phố Thái Nguyên đã tổ chức họp để bàn về công tác chỉ đạo thực hiện cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đơn vị bầu cử số 02 chủ trì hội nghị. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.
Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND thành phố - Đơn vị bầu cử số 2 tiếp xúc cử tri tại phường Thịnh Đán  (12/05/2016)
(Thainguyencity.gov.vn) Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Sáng 10/5/2016, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, đại biểu HĐND thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 (Đơn vị bầu cử số 2) đã có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Thịnh Đán - thành phố Thái Nguyên.
Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND thành phố (Đơn vị bầu cử số 5) tiếp xúc với cử tri phường Phan Đình Phùng  (12/05/2016)
(Thainguyencity.gov.vn) Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-MT của Ủy ban MTTQ thành phố về việc tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII và đại biểu HĐND thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Chiều ngày 09/5/2016, 05 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII và 08 ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố Thái Nguyên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên.
Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII và đại biểu HĐND thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 thuộc Đơn vị bầu cử số 2 tiếp xúc với cử tri phường Cam Giá  (12/05/2016)
(Thainguyencity.gov.vn) Chiều ngày 09/5/2016, Ủy ban MTTQ thành phố tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với 05 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII và 08 ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 thuộc Đơn vị bầu cử số 2 tại phường Cam Giá.
Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND thành phố - Đơn vị bầu cử số 6 tiếp xúc cử tri 02 phường Phú Xá, Tích Lương  (12/05/2016)
(Thainguyencity.gov.vn) Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 09/5/2016, 11 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, đại biểu HĐND thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 (Đơn vị bầu cử số 6) đã có buổi tiếp xúc với cử tri 02 phường Phú Xá, Tích Lương - thành phố Thái Nguyên.
Thành phố Thái Nguyên: Sẵn sàng cho ngày bầu cử  (05/05/2016)
Cùng với các địa phương khác của tỉnh, thành phố Thái Nguyên đang tập trung cao độ cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Các bước chuẩn bị đã và đang được Ủy ban bầu cử các cấp của Thành phố tiến hành dân chủ, bình đẳng và đúng pháp luật, để đảm bảo đây thực sự là đợt sinh hoạt chính rộng khắp, là ngày hội của toàn dân.
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021  (05/05/2016)
(Thainguyencity.gov.vn) Để giúp các tổ chức phụ trách bầu cử nắm vững nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, trong 2 ngày 04 - 05/5/2016, tại Hội trường lớn Trụ sở HĐND & UBND thành phố Thái Nguyên, UBND thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử cho thành viên của các tổ chức phụ trách bầu cử ở phường, xã.
Hội nghị gặp mặt nữ ứng cử Đại biểu HĐND thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và tập huấn kỹ năng vận động bầu cử  (29/04/2016)
(Thainguyencity.gov.vn) Chiều ngày 27/4/2016 Ban vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố Thái Nguyên tổ chức gặp mặt nữ ứng cử Đại biểu HĐND thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và tập huấn kỹ năng vận động bầu cử. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo bầu cử thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố; các đồng chí Thường trực Thành ủy; Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND thành phố; đại diện Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên; cùng các đồng chí nữ ứng cử Đại biểu HĐND thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Kiểm tra công tác lãnh đạo chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại Đảng bộ xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên  (29/04/2016)
(Thainguyencity.gov.vn) Chiều ngày 26/4/2016, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo bầu cử thành phố do đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Ủy viên Ban Chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố làm Trưởng đoàn cùng các đồng chí thành viên Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Ủy ban bầu cử thành phố đã có buổi kiểm tra công tác lãnh đạo chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại Đảng bộ xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên.