Khai mạc Kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố Thái Nguyên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

7/23/2019 4:53:37 PM 1103

(Thainguyencity.gov.vn) Sáng ngày 18/7/2019, tại Hội trường tầng 2 - Trụ sở HĐND&UBND thành phố, HĐND thành phố Thái Nguyên đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

  Dự khai mạc Kỳ họp, Đại biểu Tỉnh có các đồng chí: Hà Thị Bích Hồng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh; các Ban HĐND tỉnh…

Đại biểu thành phố Thái Nguyên có các đồng chí: Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, thành phố Thái Nguyên qua các thời kỳ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND thành phố; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng thuộc Thành ủy; Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố; các vị đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại đơn vị thành phố; các vị đại biểu HĐND thành phố Thái Nguyên khóa XVIII; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội của thành phố; lãnh đạo 32 xã, phường trên địa bàn thành phố cùng đông đảo phóng viên về dự và đưa tin Kỳ họp…

Ảnh Chủ tọa Kỳ họp.

Đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu khai mạc kỳ họp.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh: Đây là kỳ họp quan trọng, nhằm đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội của thành phố 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm năm 2019; chương trình giám sát năm 2019 của HĐND thành phố; báo cáo kết quả hoạt động của các cơ quan Tư pháp cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Đồng chí đề nghị các vị đại biểu HĐND nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, đoàn kết, dân chủ, tập trung nghiên cứu, tích cực thảo luận, đóng góp những ký kiến xây dựng Nghị quyết của HĐND Thành phố đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và có tính khả thi, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân thành phố…

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp.

Thay mặt Thường trực Thành ủy, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị: Ngay sau kỳ họp này, các vị đại biểu HĐND thành phố sớm tổ chức báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri và nhân dân để tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. UBND thành phố, các cấp, các ngành, các đơn vị chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để thực hiện hiệu quả các Nghị quyết mà HĐND thành phố đã thông qua. Đồng thời, đề nghị HĐND thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết trên, đưa Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Trong ngày làm việc đầu tiên của Kỳ họp, các đại biểu đã được nghe 11 báo cáo, 07 Tờ trình và 01 Thông báo của Ủy ban MTTQ thành phố về tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019.

Đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố trình bày Báo cáo tại Kỳ họp.

Theo báo cáo của UBND thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 thành phố Thái Nguyên: Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương 6 tháng đầu năm ước đạt 4.280 tỷ đồng, bằng 55,7% kế hoạch và tăng 8,7% so với cùng kỳ. Thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 đạt 1.170 tỷ đồng, bằng 56,8% kế hoạch tỉnh, bằng 56,8% kế hoạch thành phố. Chi ngân sách 6 tháng đầu năm đạt 1.146 tỷ đồng, bằng 53,2% kế hoạch tỉnh, bằng 51,3% kế hoạch thành phố. Sản lượng lương thực có hạt ước đạt 20.980 tấn, bằng 55% kế hoạch. Tạo việc làm tăng thêm cho 2.956/5.000 lao động, bằng 59,12% kế hoạch. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Quản lý 100% người nghiện có mặt trên địa bàn. Tổ chức cai nghiện ma túy cho 293 người bằng 146,5% kế hoạch; quản lý, điều trị thay thế bằng Methadone cho 857 trường hợp bằng 100,82% kế hoạch. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2019 (297 thanh niên).

Trong thời gian tới, thành phố Thái Nguyên tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2019. Tập trung huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển; khai thác lợi thế, tiềm năng của thành phố, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm…tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất kinh doanh, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển…

Thay mặt Thường trực HĐND thành phố, đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố trình bày Báo cáo tóm tắt về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của HĐND thành phố Thái Nguyên; Tờ trình của Thường trực HĐND thành phố đề nghị thông qua Chương trình giám sát năm 2019 của HĐND thành phố Thái Nguyên.

Đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố trình bày Báo cáo tại Kỳ họp.

Bám sát chủ đề năm 2019, trong 6 tháng đầu năm, HĐND thành phố Thái Nguyên đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, chương trình, kế hoạch đề ra. Hoạt động của HĐND thành phố đã góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, xã hội. Thường trực HĐND thành phố đã chủ động phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ, các cơ quan Tư pháp của thành phố và các đơn vị liên quan thống nhất nội dung chương trình, chuẩn bị và tổ chức thành công các kỳ họp HĐND. Công tác chuẩn bị trước, trong và sau kỳ họp được HĐND thành phố tiến hành đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Việc tổ chức các cuộc giám sát có nhiều đổi mới như: Giám sát trực tiếp và giám sát gián tiếp kết hợp khảo sát tại cơ sở, tập trung xem xét những vấn đề nhiều cử tri có ý kiến để làm cơ sở nhận xét, đánh giá sát với thực tiễn. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân được thực hiện theo quy định và Quy chế tiếp công dân của thành phố Thái Nguyên…

Thay mặt lãnh đạo UBND thành phố, đồng chí Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố trình bày Báo cáo tóm tắt của UBND thành phố về kết quả thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo, Tờ trình của UBND thành phố về quyết toán ngân sách năm 2018; Báo cáo tình hình thực hiện Dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Thái Nguyên” và Dự án “Phát triển tổng hợp đô thị động lực - thành phố Thái Nguyên” vốn vay Ngân hàng Thế giới và Tờ trình về việc sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố (350 ha đất) để chi trả công tác bồi thường GPMB, tái định cư và chi trả nợ gốc, phí, lãi vay… cho thực hiện 02 dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Thái Nguyên” và Dự án “Phát triển tổng hợp đô thị động lực - thành phố Thái Nguyên”.

Đồng chí Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố trình bày Báo cáo tại Kỳ họp.

       Trong 6 tháng đầu năm 2019, UBND thành phố đã triển khai linh hoạt nhiều biện pháp, giải pháp trong thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách. Tích cực thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho các Doanh nghiệp, đầu tư xây dựng, kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ cho các hộ nghèo, các đối tượng khó khăn… đảm bảo an sinh xã hội. Thực hiện dự toán thu, chi ngân sách, kế hoạch đầu tư XDCB đến các chủ đầu tư và UBND các xã, phường đáp ứng kịp thời nguồn kinh phí cho hoạt động của các đơn vị, phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo đó, thu NSNN 6 tháng đầu năm 2019 đạt 1.170.000,00 triệu đồng, bằng 56,8% kế hoạch tỉnh, bằng 56,8% kế hoạch thành phố và bằng 109,2% so với cùng kỳ năm 2019. Chi NSNN 6 tháng đầu năm 2019 đạt 1.146.291,68 triệu đồng, bằng 53,2% kế hoạch tỉnh, bằng 51,3% hế hoạch thành phố.

Đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố trình bày Báo cáo tại Kỳ họp.

         Thời gian qua, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên đã tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Công tác nắm bắt dư luận xã hội, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân được Ủy ban MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên thường xuyên quan tâm, thực hiện thông qua các hình thức như: Tiếp xúc củ tri, đối thoại, hoạt động giám sát, tiếp công dân... Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ủy ban MTTQ thành phố đã xây dựng kế hoạch và phối hợp tổ chức 15 cuộc tiếp xúc của tri của Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND thành phố, với tổng số trên 3.500 cử tri tham dự và khoảng 300 ý kiến, kiến nghị. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được tổng hợp, tiếp thu, phản ánh gửi tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết kịp thời...

Tiếp theo chương trình, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố trình bày Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2019; tiến độ thực hiện dự án, công trình trọng điểm; tiến độ thực hiện các dự án sau Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh tại thành phố Thái Nguyên và 05 Tờ trình của UBND thành phố.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố trình bày Báo cáo tại Kỳ họp.

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2019 cho thấy: UBND thành phố đã tổ chức triển khai kế hoạch đầu tư xây dựng đảm bảo nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản của thành phố Thái Nguyên ngay từ đầu năm, đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và tiến độ thanh quyết toán công trình. Một số công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng các khu dân cư tạo quỹ đất để đấu giá thu tiền sử dụng đất tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt. Các dự án đều được thực hiện theo đúng trình tự xây dựng cơ bản. Công tác xã hội hóa các nguồn lực trên địa bàn để đầu tư xây dựng phát triển thành phố được nhân dân đồng thuận hưởng ứng ngày càng phát huy được hiệu quả…

Đồng chí Phạm Thanh Hải, Trưởng Công an thành phố trình bày báo cáo tại Kỳ họp.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, UBND thành phố đã chỉ đạo quyết liệt, đúng trọng tâm, trọng điểm trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thực hiện đúng quy định pháp luật, có tác dụng tích cực trong phòng, chống tham nhũng cũng như tạo lòng tin với nhân dân; công tác tuyên truyền được chú trọng… Lực lượng công an đã tham mưu và thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự; công tác điều tra, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội được triển khai quyết liệt (Điều tra khám phá 192 vụ, 242 đối tượng vi phạm pháp luật về hình sự và tệ nạn ma túy; phát hiện xử lý vi phạm hành chính 18 vụ, 18 đối tượng vi phạm về kinh tế, môi trường…). Không để tái diễn cũng như phát sinh tụ điểm phức tạp mới về ma túy; công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được đẩy mạnh dưới nhiều hình thức; công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông giảm cả 3 tiêu chí; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo…

Đồng chí Lê Quý My, Chán án Tòa án nhân dân thành phố trình bày Báo cáo tại Kỳ họp.

Theo báo cáo 6 tháng đầu năm, Tòa án nhân dân thành phố cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về thời gian thụ lý và thời hạn xét xử. Chất lượng tranh tụng tại phiên tòa được nâng lên, các bản án đảm bảo tuyên đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm; các vụ án kinh tế, vụ án nghiêm trọng được dư luận xã hội quan tâm được xét xử nghiêm minh, đảm bảo chỉ tiêu do Tòa án nhân dân tối cao quy định. Trong 6 tháng đầu năm 2019, tổng số thụ lý 1.502 vụ, việc (so với cùng kỳ năm 2018 giảm 93 vụ, việc). Trong đó, giải quyết xong là 1.068 vụ, việc, đạt tỷ lệ 71,1%; tổ chức xét xử lưu động 16 vụ/17 bị cáo; tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm đối với 24 vụ án…

Buổi chiều, các đại biểu tiếp tục nghe Báo cáo của Thường trực HĐND thành phố tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Báo cáo thẩm tra các nội dung trình tại Kỳ họp và kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố; Báo cáo thẩm tra các nội dung trình tại Kỳ họp và kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của Ban Pháp chế HĐND thành phố.

Đồng chí Triệu Địch Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố trình bày Báo cáo tại Kỳ họp.

Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố khóa XVIII, Thường trực HĐND thành phố, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố đã phối hợp với Thường trực HĐND, Thường trực Ủy ban MTTQ các xã, phường tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri tại 16 đơn vị xã, phường với trên 3.268 cử tri tham dự, tổng số 147 ý kiến, kiến nghị tập trung vào 9 nhóm vấn đề. Cụ thể: Nhóm ý kiến về quản lý tài nguyên, môi trường; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; về quản lý dự án, đầu tư xây dựng cơ bản; quy hoạch, quản lý đô thị; điện, nước sinh hoạt; văn hóa, xã hội; giáo dục - đào tạo; nông nghiệp; an ninh trật tự và nhóm ý kiến khác.

Đồng chí Nông Thị Hồng Khuyên, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố trình bày Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội tại Kỳ họp.

Đồng chí Phan Thị Hà, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố trình bày Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế tại Kỳ họp.

Tiếp đó, các đại biểu chia thành 04 Tổ thảo luận, cho ý kiến vào 20 Báo cáo và 09 dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp.

Ảnh toàn cảnh Kỳ họp.

Ngày 19/7/2019, Kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố Thái Nguyên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp tục làm việc với nhiều nội dung quan trọng.

Minh Hà








 



 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan