Công an thành phố tổng kết 5 năm phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” (2010- 2015)

4/9/2015 11:15:05 AM 4256

(Thainguyencity.gov.vn) Sáng 08/4/2015, Công an thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện phong trào thi đua “vì an ninh Tổ quốc” (2010 - 2015). Dự hội nghị có đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đ/c Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo một số phòng, ban, đơn vị thành phố; lãnh đạo và cán bộ chiến sỹ Công an thành phố; đại diện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện phong trào thi đua “vì an ninh Tổ quốc” (2010-2015).

  Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo công an thành phố đã trình bày báo cáo tổng kết phong trào thi đua “vì an ninh Tổ quốc” (2010-2015). Trong 5 năm qua, phong trào thi đua “Vì an ninh tổ quốc” của Công an thành phố được triển khai đồng bộ, quyết liệt với nhiều nội dung, hình thức, đạt hiệu quả thiết thực, tập trung vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng. Phong trào đã tạo được khí thế thi đua sôi nổi và trở thành động lực thúc đẩy các đơn vị, cán bộ chiến sỹ nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; quản lý nhà nước về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông đều đạt kết quả cao...Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát động thường xuyên phong trào ở các đơn vị, phường xã. Phát động tập trung tại các địa phương phức tạp về ANTT. Qua đó, quần chúng nhân dân đã tham gia tích cực, có hiệu quả trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm; có nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

Trong giai đoạn 2015-2020, để thực hiện thắng lợi mục tiêu của Phong trào thi đua “Vì an ninh tổ quốc”, Công an thành phố quyết tâm thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tổ chức quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; Tăng cường công tác xây dựng Đảng, gắn với xây dựng lực lượng Cong an nhân dân chính quy, trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đảm bảo ANTT ở địa phương. Đẩy mạnh việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết của Bộ Chính trị về chiến lược an ninh quốc gia, chương trình phòng chống tội phạm. Đẩy mạnh và phát huy hơn nữa kết quả hoạt động cụm thi đua Công an phường. Thường xuyên tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức phong trào thi đua khen thưởng; về hoạt động các cụm thi đua, xây dựng và bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, làm cơ sở đánh giá các đơn vị trực thuộc Công an thành phố…
 
Đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu và tặng hoa chúc mừng lực lượng Công an thành phố

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đã ghi nhận và biểu dương những thành tích lực lượng Công an thành phố đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh, năm 2015 là năm nước ta có nhiều sự kiện quan trọng, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, đòi hỏi lực lượng Công an thành phố phát huy truyền thống anh hùng, tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, trong đó cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ: Tập trung thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; đặc biệt là Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chủ động trong công tác phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49, ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị (khóa IX) về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Tăng cường quan hệ phối hợp giữa Công an nhân dân với Quân đội nhân dân, MTTQ và các ban ngành, đoàn thể thành phố nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” gắn với việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị xã hội quan trọng trong năm 2015, đặc biệt là bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ XVII, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnhThái Nguyên lần thứ XIX và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng./.


Đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trao thưởng cho các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" (giai đoạn 2010-2015)

Ban Biên tập

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan