Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy tại thành phố Thái Nguyên

4/27/2015 6:28:57 PM 2742

(Thainguyencity.gov.vn) Nằm trong chương trình thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy của Bộ công an đối với UBND tỉnh Thái Nguyên, trong 03 ngày từ ngày 23-25/4/2015, đoàn thanh tra liên ngành Bộ Công An do thiếu tướng Nguyễn Hữu Tiếp, Thanh tra viên Cao cấp, Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc tại UBND Thành phố Thái Nguyên. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lê Quang Tiến, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo PCCC&CNCH thành phố; các đồng chí Thành viên Ban chỉ đạo PCCC&CNCH thành phố và lãnh đạo các phòng ban, đơn vị thành phố có liên quan.

 

Ảnh hội nghị

      Trong 3 ngày làm việc, đoàn đã nghe báo cáo về việc chấp hành các quy định pháp luật về Phòng cháy và chữa cháy của UBND thành phố Thái Nguyên từ ngày 01/01/2013 đến hết ngày 31/3/2015; kiểm tra các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác PCCC, cứu nạn cứu hộ và Hồ sơ quản lý về công tác PCCC tại trụ sở HĐND và UBND thành phố Thái Nguyên. Sau đó, đoàn đã làm việc với các đơn vị như: Công an, Văn phòng HĐND& UBND thành phố; Ban quản lý dự án; phòng Lao động thương binh và xã hội; phòng Tài Chính - Kế hoạch; Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố và Phòng quản lý đô thị thành phố về các nội dung như: Công tác tham mưu, giúp UBND Thành phố tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC trên địa bàn; công tác tuyên truyền; kiểm tra xử lý; quyết toán tài chính, ngân sách đã chi cho công tác PCCC từng năm...đoàn cũng đã kiểm tra thực tế tại UBND phường Tân Thịnh, UBND xã Quyết Thắng, Trường mầm non Quang Trung và Cửa hàng xăng dầu số 24 - phường Tân Thịnh.

      Qua thanh tra, kiểm tra đoàn đánh giá cao công tác chuẩn bị phục vụ các nội dung theo yêu cầu của đoàn kiểm tra;  UBND thành phố đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về công tác PCCC. Các văn bản đã ban hành đảm bảo theo quy định, kịp thời góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về PCCC, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn. Các phòng, ban chức năng của thành phố đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về PCCC trên địa bàn. Đối với trụ sở HĐND&UBND thành phố, đã tổ chức thực hiện một số biện pháp đảm bảo an toàn PCCC như: Thành lập Đội PCCC cơ sở; tổ chức tập huấn luyện nghiệp vụ PCCC; lập và tổ chức thực tập phương án chữa cháy...bên cạnh đó, qua kiểm tra trong công tác này còn một số mặt hạn chế như: Còn một số dự án không thuộc diện phải thẩm duyệt về PCCC nhưng chưa chú trọng xây dựng thiết kế về PCCC theo quy định; đội viên đội PCCC cơ sở chưa được huấn luyện thường xuyên và cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC...nhũng nội dung còn hạn chế trên, trong thời gian tới UBND thành phố sẽ chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thảnh phố, UBND các xã phường khắc phục để thực hiện tốt công tác PCCC theo quy định.

Ban Biên tập

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan