Công bố chỉ tiêu thi tuyển công chức tỉnh Thái Nguyên năm 2011

1/4/2012 4:18:27 PM 521

Thông báo số 1627/TB-SNV của Sở Nội vụ công bố chỉ tiêu thi tuyển công chức tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thái Nguyên

Thực hiện Quyết định số 2864/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyển dụng công chức năm 2011 của tỉnh Thái Nguyên, ngày 20 tháng 12 năm 2011, Sở Nội vụ đã có thông báo số 1627/TB-SNV công bố chỉ tiêu thi tuyển công chức tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thái Nguyên.

Thời gian nhận hồ sơ bắt đầu từ ngày 21 tháng 12 năm 2011 đến 17h00’ ngày 20 tháng 01 năm 2012.

Chi tiết Kế hoạch thi tuyển và hướng dẫn hồ sơ (tại đây).

Mẫu đơn đăng ký dự thi (tại đây).

Thông tin chi tiết chỉ tiêu tại các cơ quan xem tại file đính kèm.

CHỈ TIÊU THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2011

STT

Tên cơ quan, đơn vị

Chỉ tiêu cần tuyển

1

Sở Công Thương

13

2

Sở Khoa học và Công nghệ

3

3

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

6

4

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

16

5

Sở Thông tin và Truyền thông

8

6

Sở Tư pháp

5

7

Sở Xây dựng

12

8

Sở Giao thông Vận tải

12

9

Sở Kế hoạch và Đầu tư

4

10

Sở Ngoại vụ

7

11

Sở Tài chính

4

12

Sở Tài nguyên và Môi trường

14

13

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

4

14

Sở Y tế

4

15

Sở Nội vụ

4

16

Thanh tra tỉnh

3

17

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và

Hội đồng nhân dân tỉnh.

4

18

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

3

19

Ban Dân tộc tỉnh

1

20

Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên

4

21

UBND huyện  Đại Từ

20

22

UBND huyện Định Hóa

19

23

UBND huyện Đồng Hỷ

10

24

UBND huyện Phổ Yên

16

25

UBND huyện Phú Bình

19

26

UBND huyện Phú Lương

16

27

UBND huyện  Võ Nhai

21

28

UBND thị xã Sông Công

16

29

UBND Thành phố Thái Nguyên

10

Tổng số

278

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan