Hội nghị triển khai Nghị quyết kỳ họp thứ 12 HĐND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016

1/15/2016 2:54:56 PM 1161

(Thainguyencity.gov.vn) Chiều ngày 14/01/2016, UBND thành phố tổ chức hội nghị triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ 12 HĐND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. Dự hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND thành phố; Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc thành phố; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND 27 xã, phường…

Ảnh toàn cảnh hội nghị.

  Năm 2015 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, sự phối hợp của các đoàn thể, UBND thành phố đã thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, trên cơ sở những kết quả đã đạt được, phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ tập thể, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chỉ đạo, điều hành các cấp, ngành xây dựng và trình HĐND thành phố ban hành nhiều Nghị quyết tại các kỳ họp, thống nhất chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý và phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng địa phương. Do đó kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính năm 2015 cụ thể như sau: Tốc độ tăng trưởng đạt 14,57% (vượt 0,07% so với kế hoạch); GDP bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/người/năm, tăng 12,61% và tăng 6,72 triệu đồng so với năm 2014; thu ngân sách đạt trên 1.075 tỷ đồng, tăng 7,5% kế hoạch; Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2014; nông nghiệp phát triển ổn định; công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, bồi thường hỗ trợ và tái định cư, cải cách hành chính tiếp tục được triển khai có hiệu quả; công tác văn hóa, giáo dục, đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm nhất là việc chăm lo cho các đối tượng diện chính sách người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và người nghèo trên địa bàn. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí có nhiều chuyển biến tích cực; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo; Tổ chức cai nghiện cho 279 người, đạt 116,6% kế hoạch; quản lý 100% người nghiện có mặt trên địa bàn; Hoàn thành chỉ tiêu giao quân với 230 thanh niên đạt 100% kế hoạch…

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo UBND thành phố thông qua kế hoạch triển khai Nghị quyết kỳ họp thứ 12 HĐND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016, kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2016 của thành phố Thái Nguyên. Năm 2016, phát huy những kết quả đạt được trong năm 2015, vượt qua khó khăn, thách thức tạo bước chuyển biến mạnh mẽ cả về tốc độ, chất lượng tăng trưởng đưa dịch vụ trở thành ngành kinh tế thế mạnh trong cơ cấu kinh tế của thành phố, thành phố Thái Nguyên xác định chủ đề của năm là: “Tiếp tục tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế. Nâng cao tỷ trọng ngành dịch vụ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tập trung phát triển kết cấu hạ tầng đô thị là khâu đột phá. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tổ chức thành công ngày bầu cử quốc gia, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021”.

Theo đó, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2016 được xác định là:

       1. Tốc độ tăng trưởng của các ngành sản xuất: 15% trở lên.

      2. Giá trị sản xuất  Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp địa phương (theo giá cố định năm 2010) đạt 6.200 tỷ đồng.

       3. Thu ngân sách đạt 975 tỷ đồng (Trong đó: Thuế phí đạt trên 620 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất đạt 350 tỷ đồng; thu quản lý qua ngân sách đạt 5 tỷ đồng).

        4. Sản lượng lương thực có hạt đạt 27.000 tấn.

        5. Giá trị sản phẩm trên 01 ha đất trồng trọt đạt 108 triệu đồng.

        6. Số lao động được tạo việc làm tăng thêm cho 4.000 lao động.

        7. Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,35%; hộ cận nghèo xuống còn 1,2%.

        8. Giảm tỷ suất sinh thô 0,1%.

       9. Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; quản lý người nghiện có mặt trên địa bàn, tổ chức cai nghiện cho 200 lượt người. Điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone cho 800 người.

        10. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân.

Đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh Ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND các phường, xã, thủ trưởng các phòng ban, đơn vị của thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể của từng ngành, từng địa phương để tổ chức thực hiện và tập trung cao độ cho các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp lớn đó là: Tiếp tục đưa dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong cơ cấu kinh tế thành phố; Huy động nguồn lực đầu tư các dự án, công trình trọng điểm để từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị của thành phố sớm đưa vào sử dụng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Xây dựng tuyến phố văn minh đô thị giai đoạn 2014 - 2016. Xây dựng và triển khai thực hiện đề án nâng cao năng lực quản lý trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2020; Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế, trọng tâm là phát triển các ngành dịch vụ có lợi thế như: Công nghệ thông tin, giáo dục, y tế; tài chính ngân hàng, vận tải; phát triển các trung tâm dịch vụ, du lịch; trung tâm thương mại, siêu thị đảm bảo có sức cạnh tranh cao thu hút khách du lịch; Tăng cường công tác quản lý thu - chi ngân sách nhà nước. Triển khai đồng bộ các giải pháp tăng thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu ngân sách phát sinh; chống thất thu ngân sách, nhất là lĩnh vực như đất đai, tài nguyên; Tiếp tục rà soát, bổ sung, sửa đổi các quy trình thủ tục hành chính; công khai minh bạch và đơn giản hoá các thủ tục hành chính phục vụ tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Tăng cường đổi mới giáo dục đào tạo cả về quy mô, chất lượng các cấp học, ngành học; thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia, các chỉ tiêu về công tác khám chữa bệnh và y tế dự phòng; Tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng địa phương, kế hoạch tuyển quân, tuyển sinh quân sự năm 2016; Tiếp tục thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng; chuẩn bị các điều kiện phục vụ ngày bầu cử Quốc gia, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo gắn với cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"...

Tuấn Anh

Tin Nổi bật

Tin Liên quan