Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Thái Nguyên

2/9/2017 4:16:58 PM 259

Nội dung quyết định (Xem chi tiết tại đây)./.

Tin Nổi bật

Tin Liên quan