Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 4/2017 của Thường trực HĐND thành phố Thái Nguyên Xem chi tiết tại đây./.