Thành phố Thái Nguyên tổ chức Hội nghị triển khai các Đề án, Kế hoạch về phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2017 - 2020

5/12/2017 10:03:40 AM 225

(Thainguyencity.gov.vn) Sáng ngày 05/5/2017, tại Hội trường tầng 2 - Trụ sở HĐND&UBND thành phố, UBND thành phố Thái Nguyên tổ chức Hội nghị triển khai các Đề án, Kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2017 - 2020.

  Dự hội nghị có các đồng chí: Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Triệu Địch Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND thành phố; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng thuộc Thành ủy; lãnh đạo hai Ban HĐND thành phố; Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thành phố; Thường trực Đảng ủy; Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND; Chủ tịch Ủy ban MTTQ 27 phường, xã; Trưởng Công an; Cán bộ địa chính, cán bộ Tổ trật tự xây dựng - mỹ quan đô thị - vệ sinh môi trường; cán bộ Văn hóa 27 phường, xã…

Ảnh toàn cảnh hội nghị.

Theo đó, các Đề án, Kế hoạch về phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2017 - 2020 bao gồm: Đề án và Kế hoạch triển khai Đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020; Đề án và Kế hoạch triển khai Đề án nâng cao năng lực quản lý trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2017 - 2020; Đề án và Kế hoạch triển khai Đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước về Tài nguyên và môi trường thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2017 - 2020 và Kế hoạch tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị - lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè các tuyến đường, phố trên địa bàn thành phố Thái Nguyên năm 2017.

       Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020 và triển khai các nội dung của các Đề án, Kế hoạch trong giai đoạn 2017 - 2020. 

Trong đó, đối với Đề án Phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, thành phố Thái Nguyên phấn đấu đến năm 2020 có 70% hộ dân và các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tiến hành xong việc phân loại rác thải tại nguồn; tỷ lệ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố đạt 90%; thu gom rác thải sinh hoạt đô thị đạt 100%; tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và người dân trong việc bảo vệ môi trường; nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố, nhằm cải thiện chất lượng môi trường, đảm bảo sức khỏe cộng đồng, giảm chi ngân sách nhà nước cho các hoạt động bảo vệ môi trường và phát triển bền vững…

Đề án nâng cao năng lực quản lý trật tự xây dựng mỹ quan đô thị giai đoạn 2017 - 2020, mục tiêu trước mắt trong năm 2017 sẽ tập trung triển khai thực hiện kế hoạch tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị - lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè các tuyến, đường, phố trên địa bàn. Trong đó, tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường; tổ chức lập, quy hoạch chi tiết hệ thống cây xanh, chiếu sáng đô thị trên các tuyến đường phố, chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong cấp giấy phép xây dựng và quản lý giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị… Mục tiêu đến năm 2020, 100% hộ dân trên địa bàn thành phố được tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị; hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, giấy phép thi công được thụ lý đúng quy trình giải quyết thủ tục hành chính; 100% công trình xây dựng phải có giấy phép xây dựng… góp phần thay đổi diện mạo đô thị theo hướng sáng, xanh, sạch, đẹp, từ đó nâng cao điều kiện sống cho nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nguồn lực đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, góp phần xây dựng thành phố Thái Nguyên văn minh, hiện đại.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến đối với Đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường giai đoạn 2017 - 2020. Trong đó, tập trung chủ yếu đến một số vấn đề như: Công tác quản lý trật tự xây dựng theo quy hoạch và theo mục đích sử dụng đất; trật tự mỹ quan đô thị; công tác quản lý đất đai... đối với các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố điều hành nội dung thảo luận tại hội trường.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại hội nghị.

Để các Đề án, Kế hoạch triển khai có hiệu quả, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2017 và chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên (19/10/1962 - 19/10/2017), đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị: Các cấp ủy Đảng từ thành phố đến cơ sở tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với việc triển khai thực hiện các Đề án, Kế hoạch của UBND thành phố về công tác quản lý đô thị, tài nguyên môi trường; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật, các văn bản chỉ đạo của tỉnh, thành phố và nội dung của các Đề án, Kế hoạch; tổ chức thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo, tổ tự quản; xây dựng kế hoạch chi tiết hàng năm để tổ chức triển khai thực hiện Đề án; thường xuyên kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị, tài nguyên môi trường; nâng cao vai trò tự quản và trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong việc quản lý, giám sát trật tự đô thị; đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội đối với công tác quản lý trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị, tài nguyên môi trường trên địa bàn thành phố...

 Minh Hà

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan