Hội nghị thông qua quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng và ký cam kết về trách nhiệm quản lý Nhà nước trong công tác quản lý trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

5/18/2017 4:20:50 PM 260

(Thainguyencity.gov.vn) Chiều ngày 11/5/2017, UBND thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị thông qua quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng và ký cam kết về trách nhiệm quản lý Nhà nước trong công tác quản lý trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị giữa Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố, Đội trưởng Đội quản lý trật tự xây dựng và giao thông thành phố, Chủ tịch UBND 27 phường, xã với Chủ tịch UBND thành phố.

  Đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị. Cùng tham dự hội nghị có lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của thành phố; lãnh đạo UBND 27 phường, xã trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị. 

Theo đó, dự thảo Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên quy định về trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp giữa phòng Quản lý đô thị thành phố, Đội Quản lý trật tự xây dựng và giao thông thành phố và các đơn vị có liên quan thành phố với UBND các phường, xã trong công tác quản lý Nhà nước về kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm trật tự xây dựng. Cụ thể: UBND các phường, xã có trách nhiệm quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự giao thông trên địa bàn quản lý; Đội quản lý trật tự xây dựng và giao thông thành phố có trách nhiệm phối hợp với UBND cấp xã kiểm tra, xử lý vi phạm theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền được pháp luật quy định, chủ động kiểm tra, lập biên bản và tham mưu xử lý theo thẩm quyền đối với các vi phạm trật tự xây dựng mà UBND cấp xã chưa kịp thời phát hiện; phòng Quản lý đô thị thành phố có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn UBND các phường, xã thực hiện đúng trình tự, xử lý vi phạm trật tự xây dựng, phối hợp với Đội quản lý trật tự xây dựng và giao thông thành phố trong việc tham mưu xử lý vi phạm trật tự xây dựng...

Cũng tại Hội nghị, Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố, Đội trưởng Đội quản lý trật tự xây dựng và giao thông thành phố, Chủ tịch UBND 27 phường, xã đã ký cam kết về trách nhiệm quản lý Nhà nước trong công tác quản lý trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị với Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên. 

        Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị của thành phố, Chủ tịch UBND các phường, xã thực hiện nghiêm túc các cam kết đã đề ra; tiếp tục có kế hoạch cụ thể và triển khai hiệu quả Đề án nâng cao năng lực quản lý trật tự xây dựng mỹ quan đô thị giai đoạn 2017 - 2020; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tới người dân về trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị… góp phần thay đổi diện mạo đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp; tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nguồn lực đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, xây dựng thành phố Thái Nguyên văn minh, hiện đại.

Minh Hà

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan