Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 7/2017 của Lãnh đạo UBND thành phố Thái Nguyên

7/19/2017 4:26:29 PM 716