Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 7/2017 của Lãnh đạo UBND thành phố Thái Nguyên Xem chi tiết tại đây./.