Thông báo tuyển dụng viên chức làm nhân viên các trường mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc UBND thành phố Thái Nguyên năm 2020

3/27/2020 4:46:55 PM 954

 Xem chi tiết tại đây./.

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển: Tải

Tin Nổi bật

Tin Liên quan