UBND thành phố Thái Nguyên họp phiên thường kỳ tháng 9/2018

9/28/2018 4:05:20 PM 622

(Thainguyencity.gov.vn) Ngày 24/9/2018, UBND thành phố Thái Nguyên họp phiên thường kỳ nhằm đánh giá kết quả tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 9 và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì phiên họp.

Trong tháng 9, UBND thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt, đề ra nhiều biện pháp cụ thể nên nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương ước đạt 5.325 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ, sản xuất nông nghiệp được duy trì ổn định, thu ngân sách ước đạt trên 1.600 tỷ đồng, bằng 87,2%KH thành phố. Tạo việc làm cho hơn 4.400 lao động, bằng 92% kế hoạch. Bên cạnh đó, thành phố đã tích cực tập trung chỉ đạo và triển khai các giải pháp trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đảm bảo bàn giao mặt bằng và khởi công các công trình đúng tiến độ; công tác quy hoạch, quản lý đô thị, xây dựng cơ bản tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Việc triển khai 11 Đề án về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 được thực hiện nghiêm túc. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018, thành phố Thái Nguyên tiếp tục tăng cường công tác thu ngân sách, tổ chức thực hiện Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035. Đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thành phố Thái Nguyên, giai đoạn 2017-2020. Quan tâm công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, thực hiện tốt công tác thu hút đầu tư, đặc biệt chủ động giúp đỡ các nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định để sớm triển khai thực hiện dự án.

THU HÀ

 

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan