Báo cáo của UBND thành phố Thái Nguyên về việc đấu giá quyền sử dụng đất một số khu dân cư trên địa bàn

11/24/2020 8:34:55 AM 2498

(Thainguyencity.gov.vn) Thời gian gần đây, một số báo, tạp chí có phản ánh về việc đấu giá quyền sử dụng đất một số khu dân cư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4491/UBND-KGVX ngày 19/11/2020, UBND thành phố Thái Nguyên đã có Văn bản số 3102/UBND-VP ngày 20/11/2020 về việc báo cáo nội dung phản ánh của các cơ quan báo chí.