TPTN: Triển khai các nội dung trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn

5/31/2022 3:12:15 PM 7570

(Thainguyencity.gov.vn) Sáng ngày 20/5/2022, UBND thành phố tổ chức Hội nghị Triển khai các nội dung trong công tác quản lý đất đai trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố. Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Văn Tuệ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng thuộc Thành ủy; lãnh đạo các phòng ban, đơn vị thành phố; Các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 32 phường, xã trên địa bàn

Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thời gian qua, công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã và đang được triển khai hiệu quả với sự vào cuộc quyết liệt, sát sao của các cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở; thành phố thường xuyên chỉ đạo các phường, xã bám sát các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của các cấp ngành về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn; gắn trách nhiệm người đứng đầu với công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng.

Tuy nhiên, tại một số phường, xã còn chưa thật sự quyết liệt trong việc kiểm tra, xử lý và ngăn chặn các công trình xây dựng trái phép theo quy định của pháp luật; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự xây dựng ở địa phương tuy được quan tâm nhưng chưa mang tính sâu rộng…

Tại Hội nghị, các đại biểu tham luận, phân tích rõ những nguyên nhân, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, nhất là trong công tác xử lý các hành vi vi phạm hành chính đối với các trường hợp xây dựng công trình sai mục đích sử dụng đất; khai thác đất để san lấp mặt bằng; công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng; tình hình chấp hành các quyết định xử lý vi phạm hành chính… Qua đó, đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp trong công tác quản lý nhà nước về đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng, lãnh đạo thành phố yêu cầu các phòng ban, đơn vị chuyên môn, các phường, xã cần thực hiện nghiêm các văn bản của tỉnh và thành phố, tiếp tục rà soát lại các trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn, kiên quyết xử lý các công trình xây dựng trái phép, sai quy hoạch; công khai những thửa đất công và hiện trạng sử dụng; quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất công của các cá nhân, tập thể, tổ chức và việc sử dụng đất công trên địa bàn; quản lý chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất, chia tách thửa đất; quản lý chặt chẽ đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất trên địa bàn, đặc biệt là khu vực Hồ Núi Cốc; quản lý chặt chẽ đất trồng lúa cũng như việc khai thác đất của các hộ gia đình, cá nhân, tập thể; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và cấp ủy chính quyền địa phương trong việc tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý nhà nước, giám sát và xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai; trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị trên địa bàn mình phụ trách; tăng cường phối hợp giữa các phường, xã với các phòng ban chuyên môn trong việc kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm về quản lý tài nguyên môi trường và trật tự xây dựng trên địa bàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các hành vi sai phạm trong lĩnh vực xây dựng đối với nhiều đối tượng, dưới nhiều hình thức nhằm góp phần nâng cao ý thức người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý đất đai và trật tự xây dựng.

THU HÀ

 

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan