Công bố Quyết định kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác Giáo dục – đào tạo của thành phố Thái Nguyên

11/8/2013 10:24:36 AM 299

Thực hiện Kế hoạch số 58-KH/TU ngày 30/10/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy, sáng ngày 7/11/2013, tại UBND thành phố Thái Nguyên, đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy đã công bố quyết định kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác Giáo dục – đào tạo của thành phố Thái Nguyên.

     

        Tham dự buổi công bố Quyết định có đ/c Nguyễn Ngọc Thanh, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Trưởng đoàn kiểm tra; các thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 632-QĐ/TU ngày 31/10/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy; đ/c Quản Chí Công, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Lãnh đạo các đơn vị: phòng Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, trường Mầm non 1-5 phường Trung Thành, trường Mầm non Bệnh viện Đa khoa, trường Tiểu học Tân Long, trường THCS Tân Thành, UBND xã Phúc Trìu, UBND phường Tân Thành.

       Quyết định 632-QĐ/TU ngày 31/10/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy nêu rõ: Đoàn kiểm tra gồm 12 thành viên, có nhiệm vụ hướng dẫn các đơn vị thực hiện Kế hoạch số 58-KH/TU ngày 30/10/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy, đồng thời tiến hành kiểm tra trực tiếp tại UBND thành phố, phòng Nội vụ, phòng Giáo dục – Đào tạo thành phố và một số đơn vị phường, xã, trường học theo kế hoạch. Tổng hợp kết quả kiểm tra báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, kết luận. Theo Kế hoạch số 58-KH/TU ngày 30/10/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy, nội dung kiểm tra chủ yếu tập trung vào các vấn đề: việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, đề án về công tác giáo dục – đào tạo của các cấp; những kết quả đạt đươc, những hạn chế yếu kém trong công tác giáo dục – đào tạo của thành phố; vai trò lãnh đạo của các cấp quản lý nhà nước đối với công tác giáo dục – đào tạo; việc thực hiện các kết luận, thông báo của Ban Thường vụ Thảnh ủy về chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục – đào tạo của thành phố; việc thực hiện quy chế dân chủ trong các đơn vị. Thời điểm kiểm tra tính từ tháng 9/2010 đến 30/9/2013. Theo đó, UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị tiến hành tự kiểm tra theo kế hoạch và đề cương hướng dẫn của Thành ủy, tổng hợp kết quả tự kiểm tra báo cáo Đoàn kiểm tra trước ngày 20/11/2013. Đoàn kiểm tra của Thành ủy kiểm tra trực tiếp tại các đơn vị từ ngày 20/11/2013 đến ngày 10/12/2013 và tổng hợp kết quả kiểm tra báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy trước ngày 20/12/2013./.

Thainguyencity.gov.vn

Tin Nổi bật

Tin Liên quan