Bộ máy tổ chức UBND thành phố Thái Nguyên

2/14/2014 5:11:39 PM 39641

Ủy Ban Nhân Dân


 LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

 Số 10 - Đường Nguyễn Du - phường Trưng Vương - TP. Thái Nguyên

ĐT: 02803.858.962, Fax : 02803.854.998

 

 

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Đ/c Nguyễn Thanh Bình

 

 

Tỉnh ủy viên - Phó Bí thư Thành ủy – Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên

  

 

Cơ quan: 3.852.057

Di động: 0904.000.899

 

Đ/c Nguyễn Thị Tuyết

 

 

 

Ủy viên BTV Thành ủy -  Phó Chủ tịch UBND TP 

 

 Di động: 0912.454.689

Đ/c Lê Quang Minh

 

 

 Thành ủy viên

Phó Chủ tịch UBND TP

 

 

  Cơ quan: 

Di động: 0903.291.171

Đ/c Nguyễn Văn Tuệ

 

 

Thành ủy viên

Phó Chủ tịch UBND TP

 

  

 

Cơ quan:

Di động: 0912.064.961 

 

VĂN PHÒNG HĐND&UBND THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

 

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

 Đ/c Phạm Đức Giang

 

 

Thành ủy viên - Chánh Văn phòng  HĐND&UBND. TP

 

 

Cơ quan: 

Di động: 0968.171.989

 

Đ/c Mai Xuân Tùng

 

 

 

Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND. TP

 
 
 
 
 
Cơ quan:
Di động: 0984.373.335

Đ/c Nguyễn Thị Hoạt

 

 

 

Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND . TP

 
 
 
 
 
Cơ quan:
Di động: 0975.216.888

 

PHƯỜNG PHAN ĐÌNH PHÙNG

 

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Đ/c Mã Nguyễn Thị Mai Thảo Bí thư Đảng ủy

CQ:

DĐ: 0988.563.289: 

Đ/c Trần Đình Thìn

Chủ tịch UBND

DĐ: 0912454949

Đ/c Đặng Ngọc Sơn

Chủ tịch HĐND

CQ: 3.753.578

DĐ: 0913.286.695

 

 PHƯỜNG TRƯNG VƯƠNG

 

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Đ/c Mai Hải Trung

Bí Thư Đảng ủy

              CQ: 3.851.102

DĐ:0988.611.888

Đ/c Đặng Thế Sơn

Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND

              CQ:3.855.806

            DĐ: 0912500650

 

PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ

 

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Đ/c Lê Lan Quyên
Bí thư Đảng ủy

DĐ: 0983.105.882

 CQ:

Đ/c Đỗ Đắc Minh

Chủ tịch UBND

 DĐ: 0969.31.9999

 CQ: 3.757.356

 

 PHƯỜNG QUANG TRUNG

 

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

 

Đ/c Phạm Thị Hồng Hạnh


 

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường

CQ: 3.750.093

 DĐ: 0912.6000.16

Đ/c Lê Thị Hồng Liên

  Chủ tịch UBND

              CQ:3.850.301

           DĐ:

     

 

PHƯỜNG ĐỒNG QUANG

 

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Đ/c Nguyễn Tiến Cương

Bí thư Đảng ủy

      
DĐ: 0967282555

 

Đ/c Mai Thị Phương

  Chủ tịch UBND

           
       DĐ: 0912221839

     

 

PHƯỜNG TÚC DUYÊN

 

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Đ/c Vũ Văn Giang

Bí thư Đảng ủy

DĐ: 0912.661.747

Đ/c Nguyễn Thế Thuận

   Chủ tịch UBND

DĐ: 0912664748

 

PHƯỜNG QUANG VINH

 

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Đ/c Nguyễn Thị Kim Hân

Bí thư Đảng ủy -

Chủ tịch HĐND

CQ:3.744.679

DĐ: 0978.749.638

Đ/c Nguyễn Văn Nam

Chủ tịch UBND

CQ:

DĐ: 0974.228.333

 

 

PHƯỜNG PHÚ XÁ

 

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Đ/c Trương Văn Hòa

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND

CQ:3.947.377

DĐ:0919610962

danguyphuongphuxa@gmail.com

truongvanhoapx510@gmail.com

 Đ/c Lý Văn Hào

  Chủ tịch UBND

CQ:3.647.044

DĐ: 0913.298.277


 

PHƯỜNG TRUNG THÀNH

 

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Đ/c Nguyễn Văn Thưởng

Bí thư Đảng ủy

CQ:3.834.629

DĐ:0912.314.004

Đ/c Nguyễn Minh Anh Dũng

Chủ tịch UBND

CQ:3.752.256

DĐ: 0974.465.888

 

PHƯỜNG CAM GIÁ

 

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Đ/c Trần Quốc Thái

Bí thư Đảng ủy

CQ: 6.566.122

DĐ:0912.552.089

thaidanguycamgia.@gmail.com

Đ/c Trần Văn Bình

 Chủ tịch UBND

CQ:3.734.454

DĐ:0912.867.082

tranvanbinh1975@gmail.com

 

PHƯỜNG TÂN LẬP

 

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Đ/c Phạm Quý Dương

Bí thư Đảng ủy

DĐ: 0915.641.759

Đ/c Dương Anh Tuấn

  Chủ tịch UBND

DĐ: 0914.266.628

 

PHƯỜNG HƯƠNG SƠN

 

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Đ/c Ngô Quang Diễn

 Chủ tịch UBND

CQ:3.835.676

DĐ:0949.364.739

Đ/c Nguyễn T. Thanh Hương

   Bí Thư Đảng ủy

CQ:3.831.785

DĐ:0915.015.207

 

PHƯỜNG TÂN LONG

 

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Đ/c Nguyễn Văn Hồng

Bí thư Đảng ủy

CQ:3.743.015

DĐ: 0913.075.465

Đ/c

   Chủ tịch UBND

DĐ:


 

PHƯỜNG THỊNH ĐÁN

 

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại


Đ/c Trần Xuân Dương

Bí thư Đảng ủy
DĐ: 0904.200.119

Đ/c Nguyễn Văn Nam

 Chủ tịch UBND

DĐ: 0347.688.759

Đ/c Nguyễn Vĩnh Tuyên
Phó Chủ tịch UBND
DĐ: 0915.009.856
Đ/c Hoàng Đình Sỹ
Phó Chủ tịch UBND
DĐ: 0912.281.289

 

PHƯỜNG QUAN TRIỀU

 

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Đ/c Vũ Xuân Phương

Bí thư Đảng ủy

DĐ:0915.530.877

Đ/c Trần Thái Hòa

Chủ tịch UBND

CQ: 3.844.647

DĐ: 0915.643.364

 

PHƯỜNG TÂN THÀNH

 

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Đ/c Mai Trường Thanh

Chủ tịch UBND

CQ:3.831.957

DĐ: 0986.203.666

Đ/c Ngô Mạnh Tiến
Bí Thư Đảng ủy
DĐ: 0986.877.656

 

PHƯỜNG TÂN THỊNH

 

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Đ/c Nguyễn Việt Hà

Bí thư Đảng ủy

CQ:3.546.260

DĐ: 0949.369.467

Đ/c Trịnh Xuân Luyện

 Chủ tịch UBND

CQ: 3.546.259

DĐ: 0912.004.560

 

PHƯỜNG GIA SÀNG

 

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Đ/c Nguyễn Thị Thúy Nga

Bí thư Đảng ủy

DĐ: 0912737848

Đ/c Nguyễn Tùng Lâm

  Chủ tịch UBND

DĐ: 0976898070


 

 PHƯỜNG TÍCH LƯƠNG 

 

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Đ/c Nguyễn Lê Thống

Chủ tịch UBND

           DĐ: 0912489629

Đ/c Ngô Văn Hòa

    Bí Thư Đảng ủy

           DĐ: 0915396771

 

PHƯỜNG CHÙA HANG

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Đ/c Hoàng Thị Thanh Hương

Bí thư Đảng ủy

           DĐ: 0985509795

Đ/c Vi Tân Cảnh

    Chủ tịch UBND

           DĐ: 0987749363

 

XÃ QUYẾT THẮNG

 

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Đ/c Trần Thanh Long

Bí thư Đảng ủy –   Chủ tịch HĐND

           DĐ: 01688969096

Đ/c Trần Trọng 
Đạt

     Chủ tịch UBND

           DĐ: 0983873005

 

XÃ PHÚC TRÌU

 

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Đ/c Trịnh Thị Huệ

 Bí thư Đảng ủy

CQ: 3.501.941

DĐ: 0976140028

Đ/c Lê Khương Duy

Chủ tịch UBND

CQ: 3.740.118

DĐ: 0984364681

 

XÃ TÂN CƯƠNG

 

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Đ/c Phạm Tiến Sỹ

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND

           DĐ: 01234.131.121

 

XÃ PHÚC XUÂN

 

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Đ/c Trần Hải Đăng

Bí thư Đảng ủy

DĐ: 0914665446

Đ/c Nguyễn Văn Đông

Chủ tịch

DĐ: 01687354998

 

PHƯỜNG ĐỒNG BẨM

 

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Đ/c Nguyễn Văn Khang

Bí thư Đảng ủy 

CQ: 3.820.003

DĐ: 01688.969.096

Đ/c Nguyễn Văn  Thi

   Chủ tịch UBND 

CQ: 3.820.003

DĐ: 0912.454.812

thinv.dongbam.thainguyen.gov.vn

nguyenvanthi77@gmail.com

 

XÃ CAO NGẠN

 

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Đ/c Nguyễn Văn Thành

Bí thư Đảng ủy

CQ: 3.702.484

DĐ: 0978.159.365

Đ/c Trần Thái Học

   Chủ tịch HĐND 

DĐ: 0988.920.944

thaihochdnd@gmail.com

Đ/c Đoàn Việt Dũng

Chủ tịch UBND

DĐ: 0912.110.686


 XÃ PHÚC HÀ

 

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Đ/c Nguyễn Thị Linh

Bí thư Đảng ủy

DĐ: 0989129909

Đ/c Nguyễn Đức Nhất

   Chủ tịch UBND 

DĐ: 0983991657

 

  XÃ THỊNH ĐỨC

 

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Đ/c Dương Hồng Phúc

Bí thư Đảng ủy

DĐ: 0912752314

Đ/c Lê Thanh Long

   Chủ tịch UBND 

DĐ: 0988395689

 

 XÃ SƠN CẨM

 

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Đ/c Vũ Mạnh Hiền

Bí thư Đảng ủy

DĐ: 0978749495

Đ/c Nguyễn Sỹ Bình

   Chủ tịch UBND 

DĐ: 0986176111

 

XÃ LINH SƠN

 

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Đ/c Trần Thị Mỹ Hà

Chủ tịch UBND

DĐ: 0988496159

Đ/c Nguyễn Chu Việt

   Bí thư Đảng ủy 

DĐ: 841248227072 841686684701

 

XÃ HUỐNG THƯỢNG

 

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Đ/c Dương Trọng Văn

Bí thư Đảng ủy

DĐ: 0912488747

Đ/c Đoàn Bá Thu

   Chủ tịch UBND 

DĐ: 0912600897

 

XÃ ĐỒNG LIÊN

 

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Đ/c Nguyễn Văn Tư

Bí thư Đảng ủy

DĐ: 0984994376

Đ/c Nguyễn Văn Quyền

   Chủ tịch UBND 

DĐ: 0984505512