TPTN: Triển khai kế hoạch tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

3/6/2019 3:19:35 PM 604

(Thainguyencity.gov.vn) Chiều 01/3/2019, UBND thành phố tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch Tổng điều tra dân số và nhà ở thành phố Thái Nguyên năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí Lê Quang Hạnh – Phó cục trưởng Cục Thống kê tỉnh; Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí thành viên BCĐ, văn phòng giúp việc BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thành phố, lãnh đạo 32 xã, phường trên địa bàn.

Đ/c Nguyễn Hoàng Mác - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị đã triển khai Quyết định số 772/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức tổng điều tra dân số về nhà ở năm 2019; Quyết định số 843/QĐ-UBND của UBND thành phố về việc kiện đoàn Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; Kế hoạch số 26/KH-BCĐ của Ban chỉ đạo; Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo và Văn phòng giúp việc BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở thành phố Thái Nguyên năm 2019.

Tổng điều tra dân số và nhà ở nhằm mục đích tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định trong Luật Thống kê; phân tích và dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và từng địa phương. Theo đó, nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin về dân số và nhà ở phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020; xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030; phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới, đồng thời cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia về dân số; xây dựng dàn mẫu chủ phục vụ các cuộc điều tra hộ dân cư.

Nội dung cuộc tổng điều tra bao gồm các nhóm thông tin: Thông tin về dân số, gồm các thông tin cá nhân, mối quan hệ với chủ hộ, dân tộc và tôn giáo, tình hình đi học hiện nay, trình độ học vấn và trình độ nghề, kỹ năng nghề, tình trạng biết đọc và biết viết, tình trạng hôn nhân, tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; Thông tin về nhà ở của hộ, gồm tình trạng nhà ở hiện tại, quy mô diện tích nhà ở, kết cấu nhà và loại vật liệu xây dựng chính, năm đưa vào sử dụng…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo, UBND các xã, phường thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; thực hiện tổng điều tra đúng mục đích yêu cầu và đảm bảo nguyên tắc tập trung, công khai, minh bạch, phù hợp với đặc thù địa phương. Đồng chí cũng đề nghị các thành viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tăng cường chỉ đạo thực hiện tổng điều tra theo đúng phương án, đầy đủ, chính xác, kịp thời, đúng thời gian quy định.

THU HÀ

 

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan