Ký hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu
41/BC-UBND" 4/28/2014 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý I, kế hoạch công tác quý II năm 2014
67/BC-UBND" 4/28/2014 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2014 thành phố Thái Nguyên
02NQ-HĐND" 4/28/2014 Về việc phê chuẩn Đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
03/NQ-HĐND" 4/28/2014 Về việc phê chuẩn Danh mục công trình đầu tư xây dựng và kế hoạch tiếp nhận , quản lý nguồn vôn vay của Ngân hàng thế giới (WB) về phát triển hạ tầng đô thị thành phố Thái Nguyên
01/NQ-HĐND" 4/28/2014 Về việc phê chuẩn Đề án Xây dựng tuyến phố Văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2014 - 2016
688/QĐ-UBND" 3/3/2014 Về việc khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào phát triển giao thông năm 2013
1868/QĐ-UBND" 3/3/2014 Về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
796/QĐ-UBND" 3/3/2014 Về việc công nhận và khen thưởng các Danh hiệu trong phong trào thi đua yêu nước thành phố Thái Nguyên năm 2013
632 /QĐ-UBND" 3/3/2014 Về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng địa phương năm 2013
633 /QĐ-UBND" 3/3/2014 Về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý vốn tín dụng năm 2013
687/QĐ-UBND" 3/3/2014 Về việc khen thưởng cho các tập thể , cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2013
782/QĐ-UBND" 3/3/2014 V/v khen thưởng các nội dung thi đấu thể thao đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 thành phố Thái Nguyên
1668/QĐ-UBND" 3/3/2014 Về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 3 năm triển khai thực hiện chương trình Nông thôn mới
631/QĐ-UBND" 3/3/2014 Về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác nhân đạo năm 2013
26/BC-UBND" 3/3/2014 Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2013, phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua, Khen thưởng thành phố Thái Nguyên năm 2014
24/BC-UBND" 3/1/2014 BÁO CÁO Tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 02, Kế hoạch công tác tháng 3 năm 2014
94/TB-UBND" 3/1/2014 Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND thành phố tại buổi làm việc với phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố
01/CV-HĐND" 3/1/2014 Về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ
03/CT-UBND" 3/1/2014 CHỈ THỊ Về việc tăng cường quản lý hoạt động hành nghề Y-Dược ngoài công lập
114/CV-UBND" 3/1/2014 V/v thực hiện chỉ thị số 15/CT-TTg về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước