Đ/c Lê Quang Tiến
Chủ tịch UBND
 Đ/c Quản Chí Công
Phó Chủ tịch UBND
 Đ/c Vũ Thị Bích Thủy
Phó Chủ tịch UBND
 Đ/c Nguyễn Hoàng Mác
Phó Chủ tịch UBND
 Đ/c Lê Quang Minh
Phó Chủ tịch UBND
 Đ/c Vũ Minh Tuấn
Chủ tịch HĐND
 Đ/c Dương Thị Thu Hằng
Phó Chủ tịch HĐND
 Đ/c Triệu Địch Dũng
Phó Chủ tịch HĐND
THỨ HAI
(15/1)
 
 • Sáng:

 • Đi công tác
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Đi công tác
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Đi công tác
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Đi công tác
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Đi công tác
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Đi công tác
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Đi công tác
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
  THỨ BA
  (16/1)
   
 • Sáng:

 • Họp tại Ban quản lý dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bờ sông Cầu
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Họp tại Ban quản lý dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bờ sông Cầu
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Họp thông qua phương án tổ chức chợ hoa, chợ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 khu vực trung tâm TPTN
  Địa điểm: Phòng họp 48 tầng 4
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Họp tại Ban quản lý dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bờ sông Cầu
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Dự hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo của đảng bộ năm 2017
  Địa điểm: Phường Đồng Bẩm
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Dự hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ sau Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
  Địa điểm: Hội trường lớn tầng 2
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Họp tổng kết hoạt động năm 2017, triển khai chương trình công tác năm 2018 của ban Pháp chế HĐND TPTN
  Địa điểm: Phòng họp 48 tầng 4
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Dự hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ sau Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
  Địa điểm: Hội trường lớn tầng 2
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Họp tổng kết hoạt động năm 2017, triển khai chương trình công tác năm 2018 của ban Pháp chế HĐND TPTN
  Địa điểm: Phòng họp 48 tầng 4
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
  THỨ TƯ
  (17/1)
   
 • Sáng:

 • Dự hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018
  Địa điểm: Hội trường lớn tầng 2
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Dự hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018
  Địa điểm: Hội trường lớn tầng 2
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Dự hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018
  Địa điểm: Hội trường lớn tầng 2
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Dự hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018
  Địa điểm: Hội trường lớn tầng 2
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Họp tổng kết công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018
  Địa điểm: Phòng họp 48 tầng 4
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Dự hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018
  Địa điểm: Hội trường lớn tầng 2
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018
  Địa điểm: Hội trường tầng 2 trụ sở HĐND&UBND thành phố
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
  THỨ NĂM
  (18/1)
   
   
   
   
 • Chiều:

 • Họp tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018
  Địa điểm: Phòng họp 48 tầng 4
  Thành phần:
   
   
   
   
   
  THỨ SÁU
  (19/1)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  THỨ BẢY
  (20/1)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Chủ nhật
  (21/1)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  - Giờ làm việc mùa đông: Sáng từ 7h30 đến 11h30 - Chiều từ 13h00 đến 17h00 ***