Đ/c Lê Quang Tiến
Chủ tịch UBND
 Đ/c Quản Chí Công
Phó Chủ tịch UBND
 Đ/c Vũ Thị Bích Thủy
Phó Chủ tịch UBND
 Đ/c Nguyễn Hoàng Mác
Phó Chủ tịch UBND
 Đ/c Lê Quang Minh
Phó Chủ tịch UBND
 Đ/c Vũ Minh Tuấn
Chủ tịch HĐND
 Đ/c Dương Thị Thu Hằng
Phó Chủ tịch HĐND
 Đ/c Triệu Địch Dũng
Phó Chủ tịch HĐND
THỨ HAI
(19/6)
 
 • Sáng:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Gặp mặt các cơ quan Báo chí trên địa bàn thành phố
  Địa điểm: Thành ủy Thái Nguyên
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Đi công tác Hà Nội
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Đi công tác Hà Nội
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Gặp mặt các cơ quan Báo chí trên địa bàn thành phố
  Địa điểm: Thành ủy Thái Nguyên
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Gặp mặt các cơ quan Báo chí trên địa bàn thành phố
  Địa điểm: Thành ủy Thái Nguyên
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Thăm và chúc mừng các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1952-21/6/2017)
  Địa điểm: Thành ủy Thái Nguyên
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Thăm và chúc mừng các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1952-21/6/2017)
  Địa điểm: Thành ủy Thái Nguyên
  Thành phần:
   
  THỨ BA
  (20/6)
   
 • Sáng:

 • Tiếp xúc cử tri phường Trưng Vương
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Tiếp xúc cử tri phường Hoàng Văn Thụ
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Dự Lễ tặng và truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
  Địa điểm: Hội trường tầng 2 - trụ sở UBND thành phố Thái Nguyên
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Tiếp xúc cử tri phường Trưng Vương
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Tiếp xúc cử tri phường Trưng Vương
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Tiếp xúc cử tri phường Tân Long
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Tiếp xúc cử tri phường Quan Triều
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Thăm và chúc mừng các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1952-21/6/2017)
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Dự Lễ tặng và truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
  Địa điểm: Hội trường tầng 2-HĐND&UBND thành phố Thái Nguyên
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
  THỨ TƯ
  (21/6)
   
 • Sáng:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Thăm và chúc mừng các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1952-21/6/2017)
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Họp tại UBND tỉnh Thái Nguyên
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Thăm và chúc mừng các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1952-21/6/2017)
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Tiếp xúc cử tri phường Tân Lập
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Thăm và chúc mừng các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1952-21/6/2017)
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Thăm và chúc mừng các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1952-21/6/2017)
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Thăm và chúc mừng các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1952-21/6/2017)
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
  THỨ NĂM
  (22/6)
   
 • Sáng:

 • Họp phiên thường kỳ UBND thành phố tháng 6/2017
  Địa điểm: Phòng họp 42 tầng 4
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Họp phiên thường kỳ UBND thành phố tháng 6/2017
  Địa điểm: Phòng họp 42 tầng 4
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Họp phiên thường kỳ UBND thành phố tháng 6/2017
  Địa điểm: Phòng họp 42 tầng 4
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Họp phiên thường kỳ UBND thành phố tháng 6/2017
  Địa điểm: Phòng họp 42 tầng 4
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Họp phiên thường kỳ UBND thành phố tháng 6/2017
  Địa điểm: Phòng họp 42 tầng 4
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Họp phiên thường kỳ UBND thành phố tháng 6/2017
  Địa điểm: Phòng họp 42 tầng 4
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Họp tại UBND tỉnh Thái Nguyên
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Họp phiên thường kỳ UBND thành phố tháng 6/2017
  Địa điểm: Phòng họp 42 tầng 4
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Họp tại UBND tỉnh Thái Nguyên
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Họp phiên thường kỳ UBND thành phố tháng 6/2017
  Địa điểm: Phòng họp 42 tầng 4
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Họp phiên thường kỳ UBND thành phố tháng 6/2017
  Địa điểm: Phòng họp 42 tầng 4
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Họp phiên thường kỳ UBND thành phố tháng 6/2017
  Địa điểm: Phòng họp 42 tầng 4
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại UBND xã Tân Cương
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
  THỨ SÁU
  (23/6)
   
 • Sáng:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Tham gia đoàn Khảo sát thực tế kết quả xây dựng NTM với đoàn công tác của Văn phòng điều phối NTM Trung ương
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Họp Thường trực HĐND thành phố, phiên thường kỳ tháng 6 năm 2017
  Địa điểm: Phòng họp 48 tầng 4
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Họp Thường trực HĐND thành phố, phiên thường kỳ tháng 6 năm 2017
  Địa điểm: Phòng họp 48 tầng 4
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Họp Thường trực HĐND thành phố, phiên thường kỳ tháng 6 năm 2017
  Địa điểm: Phòng họp 48 tầng 4
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
  THỨ BẢY
  (24/6)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Chủ nhật
  (25/6)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  - Giờ làm việc mùa hè: Sáng từ 7h00 đến 11h30 - Chiều từ 13h30 đến 17h00 ***