Đ/c Lê Quang Tiến
Chủ tịch UBND
 Đ/c Quản Chí Công
Phó Chủ tịch UBND
 Đ/c Vũ Thị Bích Thủy
Phó Chủ tịch UBND
 Đ/c Nguyễn Hoàng Mác
Phó Chủ tịch UBND
 Đ/c Lê Quang Minh
Phó Chủ tịch UBND
 Đ/c Vũ Minh Tuấn
Chủ tịch HĐND
 Đ/c Dương Thị Thu Hằng
Phó Chủ tịch HĐND
 Đ/c Triệu Địch Dũng
Phó Chủ tịch HĐND
THỨ HAI
(22/5)
 
 • Sáng:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Triển khai Tháng hành động vì trẻ em tại trường THCS Nguyễn Du
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Dự hội nghị tại xã Sơn Cẩm huyện Phú Lương
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Dự hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017; triển khai kế hoạch nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 2017.
  Địa điểm: Phòng họp số 48, tầng 4
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Dự họp giám sát Ban Pháp chế tại Thi hành án Thái Nguyên
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Dự hội nghị tại xã Sơn Cẩm huyện Phú Lương
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Dự họp giám sát Ban Pháp chế tại Thi hành án Thái Nguyên
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
  THỨ BA
  (23/5)
   
 • Sáng:

 • Dự hội nghị tại Nhà Thiếu nhi Thái Nguyên
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
  Đi công tác
  Địa điểm:
  Thành phần:
  Đi công tác
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Dự hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2012 - 2016
  Địa điểm: Hội trường UBND tỉnh Thái Nguyên
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Dự Lễ tổ kết năm học năm 2016 - 2017 của trường THCS Lương Ngọc Quyến
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Họp tại Sở Khoa học và Công nghệ
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Họp tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
  Địa điểm: Tỉnh ủy Thái Nguyên
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
  Đi công tác
  Địa điểm:
  Thành phần:
  Đi công tác
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
  Đi công tác
  Địa điểm:
  Thành phần:
  Đi công tác
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
  THỨ TƯ
  (24/5)
   
 • Sáng:

 • Dự họp phiên thường kỳ tháng 5 năm 2017
  Địa điểm: Phòng họp 42-tầng 4
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Đi công tác
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
  Đi công tác
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Đi công tác
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Dự họp phiên thường kỳ tháng 5 năm 2017
  Địa điểm: Phòng họp 42-tầng4
  Thành phần:
  Đi công tác
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Dự họp phiên thường kỳ tháng 5 năm 2017
  Địa điểm: Phòng họp 42-tầng 4
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Dự họp phiên thường kỳ tháng 5 năm 2017
  Địa điểm: Phòng họp 42-tầng 4
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
  Đi công tác
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
  Đi công tác
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Dự họp phiên thường kỳ tháng 5 năm 2017
  Địa điểm: Phòng họp 42-tầng 4
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
  THỨ NĂM
  (25/5)
   
 • Sáng:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
  Đi công tác
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Đi công tác
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
  Đi công tác
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
  Đi công tác
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
  THỨ SÁU
  (26/5)
   
 • Sáng:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Dự họp phiên thường kỳ tháng 5 năm 2017 của HĐND thành phố
  Địa điểm: Phòng họp 48-tầng 4
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Dự họp phiên thường kỳ tháng 5 năm 2017 của HĐND thành phố
  Địa điểm: Phòng họp 48-tầng 4
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Dự họp phiên thường kỳ tháng 5 năm 2017 của HĐND thành phố
  Địa điểm: Phòng họp 48-tầng 4
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Dự họp phiên thường kỳ tháng 5 năm 2017 của HĐND thành phố
  Địa điểm: Phòng họp 48-tầng 4
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
  THỨ BẢY
  (27/5)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Chủ nhật
  (28/5)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  - Giờ làm việc mùa hè: Sáng từ 7h00 đến 11h30 - Chiều từ 13h30 đến 17h00 ***