Đ/c Lê Quang Tiến
Chủ tịch UBND
 Đ/c Quản Chí Công
Phó Chủ tịch UBND
 Đ/c Vũ Thị Bích Thủy
Phó Chủ tịch UBND
 Đ/c Nguyễn Hoàng Mác
Phó Chủ tịch UBND
 Đ/c Lê Quang Minh
Phó Chủ tịch UBND
 Đ/c Vũ Minh Tuấn
Chủ tịch HĐND
 Đ/c Dương Thị Thu Hằng
Phó Chủ tịch HĐND
 Đ/c Triệu Địch Dũng
Phó Chủ tịch HĐND
THỨ HAI
(21/5)
 
 • Sáng:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Dự hội nghị tập huấn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sĩ năm 2018
  Địa điểm: Hội trường lớn tầng 2
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Đi công tác
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Đi công tác
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Họp tại UBND tỉnh Thái Nguyên
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Giám sát của TT HĐND Thành phố
  Địa điểm: Phường Tân Thành
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Giám sát của TT HĐND Thành phố
  Địa điểm: Phường Tân Thành
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
  THỨ BA
  (22/5)
   
 • Sáng:

 • Thăm hỏi và tặng quà các cơ sở tôn giáo trên địa bàn thành phố nhân dịp Đại lễ Phật Đản năm 2018
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Họp Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá tỉnh Thái Nguyên
  Địa điểm: UBND tỉnh Thái Nguyên
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Họp tại UBND tỉnh Thái Nguyên
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Giám sát của TT HĐND Thành phố
  Địa điểm: Phường Tích Lương
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Dự Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì
  Địa điểm: CTCPTM Thái Hưng
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Giám sát của TT HĐND Thành phố
  Địa điểm: Phường Tích Lương
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
  THỨ TƯ
  (23/5)
   
 • Sáng:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Dự lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì và tổng kết năm học 2018 tại trường THCS Nha Trang
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Họp Hội đồng kỷ luật thành phố Thái Nguyên
  Địa điểm: Phòng họp 48 tầng 4
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Kiểm tra tiến độ thi công và chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó thiên tai hộ đê chống lũ năm 2018
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Dự Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và tổng kết năm học 2018 tại trường THCS Nha Trang
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Giám sát của TT HĐND Thành phố
  Địa điểm: Xã Cao Ngạn
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
  THỨ NĂM
  (24/5)
   
 • Sáng:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Dự phiên họp thường kỳ tháng 5 UBND Thành phố
  Địa điểm: Phòng họp 42 - Tầng 4
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Dự phiên họp thường kỳ tháng 5 UBND Thành phố
  Địa điểm: Phòng họp 42 - Tầng 4
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Dự phiên họp thường kỳ tháng 5 UBND Thành phố
  Địa điểm: Phòng họp 42 - Tầng 4
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Dự phiên họp thường kỳ tháng 5 UBND Thành phố
  Địa điểm: Phòng họp 42 - Tầng 4
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Dự phiên họp thường kỳ tháng 5 UBND Thành phố
  Địa điểm: Phòng họp 42 - Tầng 4
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ
  Địa điểm: Phường Đồng Bẩm
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Dự phiên họp thường kỳ tháng 5 UBND Thành phố
  Địa điểm: Phòng họp 42 - Tầng 4
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Dự lễ trao huy hiệu Đảng
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
  THỨ SÁU
  (25/5)
   
 • Sáng:

 • Làm việc tại Bộ Tài chính
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Họp hội đồng sáng kiến thành phố Thái Nguyên
  Địa điểm: Phòng họp 42 tầng 4
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Họp tại UBND tỉnh Thái Nguyên
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Giám sát của TT HĐND Thành phố
  Địa điểm: Xã Đồng Liên
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Họp TT HĐND với lãnh đạo UBND, UBMTTQ và các ngành liên quan của Thành phố thống nhất dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 -2021
  Địa điểm: Phòng 42 trụ sở HĐND&UBND Thành phố
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Giám sát của TT HĐND Thành phố
  Địa điểm: Xã Đồng Liên
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Họp TT HĐND với lãnh đạo UBND, UBMTTQ và các ngành liên quan của Thành phố thống nhất dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 -2021
  Địa điểm: Phòng 42 - Trụ sở HĐND&UBND
  Thành phần:
   
  THỨ BẢY
  (26/5)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Chủ nhật
  (27/5)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  - Giờ làm việc mùa hè: Sáng từ 7h00 đến 11h30 - Chiều từ 13h30 đến 17h00 ***