Đ/c Lê Quang Tiến
Chủ tịch UBND
 Đ/c Quản Chí Công
Phó Chủ tịch UBND
 Đ/c Vũ Thị Bích Thủy
Phó Chủ tịch UBND
 Đ/c Nguyễn Hoàng Mác
Phó Chủ tịch UBND
 Đ/c Lê Quang Minh
Phó Chủ tịch UBND
 Đ/c Vũ Minh Tuấn
Chủ tịch HĐND
 Đ/c Dương Thị Thu Hằng
Phó Chủ tịch HĐND
 Đ/c Triệu Địch Dũng
Phó Chủ tịch HĐND
THỨ HAI
(24/9)
 
 • Sáng:

 • Họp tại Tỉnh ủy Thái Nguyên
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Dự phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2018
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Dự phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2018
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Dự phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2018
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Họp kiểm điểm việc xây dựng trái phép thuộc dự án khu dân cư số 1, đường Việt Bắc, phường Tân Lập
  Địa điểm: Phòng họp 48 tầng 4
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Dự phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2018
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Họp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Dự phiên họp bất thường HĐND phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên
  Địa điểm: Phường Chùa Hang
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
  Đi công tác
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Dự phiên họp thường kỳ UBND tháng 9 năm 2018
  Địa điểm: Phòng 42 - Trự sở HĐND&UBND Thành phố
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
  THỨ BA
  (25/9)
   
 • Sáng:

 • Họp Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên
  Địa điểm: Thành ủy Thái Nguyên
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Dự lễ trao Huy hiệu Đảng tại UBND phường Gia Sàng
  Địa điểm:
  Thành phần:
  Họp Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên
  Địa điểm: Thành ủy Thái Nguyên
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Họp Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên
  Địa điểm: Thành ủy Thái Nguyên
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Họp tại Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Họp Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên
  Địa điểm: Thành ủy Thái Nguyên
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Làm việc tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Thái Nguyên
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Họp tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Họp Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên
  Địa điểm: Thành ủy Thái Nguyên
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
  Đi công tác
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
 • Sáng:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
 • Chiều:

 • Làm việc tại cơ quan
  Địa điểm:
  Thành phần:
   
  THỨ TƯ
  (26/9)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  THỨ NĂM
  (27/9)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  THỨ SÁU
  (28/9)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  THỨ BẢY
  (29/9)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Chủ nhật
  (30/9)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  - Giờ làm việc mùa hè: Sáng từ 7h00 đến 11h30 - Chiều từ 13h30 đến 17h00 ***