1. Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

 

Thông tin chi tiết