1. Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

 

Thông tin đơn vị giải quyết

Thông tin chi tiết