Thành phố Thái Nguyên tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu lịch sử truyền thống cách mạng thành phố Thái Nguyên 55 năm xây dựng và phát triển (1962 - 2017)”

6/9/2017 3:48:38 PM 20868

(Thainguyencity.gov.vn) Thành phố Thái Nguyên là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, du lịch, dịch vụ của tỉnh Thái Nguyên và vùng trung du miền núi Bắc Bộ. Chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập, Thành phố Thái Nguyên tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu lịch sử truyền thống cách mạng thành phố Thái Nguyên 55 năm xây dựng và phát triển (1962 - 2017)”.

     Nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiểu rõ hơn về truyền thống lịch sử, cách mạng, văn hóa của thành phố Thái Nguyên qua 55 năm xây dựng và phát triển. Góp phần nâng cao ý thức trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống lịch sử và văn hóa của quê hương, đất nước; nâng cao hơn nữa niềm tin và lòng tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố; cổ vũ quyết tâm chính trị của nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

    Thành phố Thái Nguyên tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu lịch sử truyền thống cách mạng thành phố Thái Nguyên 55 năm xây dựng và phát triển (1962 - 2017)”. Cổng thông tin điện tử thành phố Thái Nguyên xin đăng tải toàn bộ nội dung cuốn Lịch sử Đảng bộ thành phố Thái Nguyên - Tập I (xuất bản năm 1991), Tập II (xuất bản năm 2002). 

BẤM VÀO LINK DƯỚI ĐÂY ĐỂ XEM  

Lịch sử Đảng bộ thành phố Thái Nguyên (Tập I) 

Lịch sử Đảng bộ thành phố Thái Nguyên (Tập II)

Thể lệ cuộc thi

Câu hỏi

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan