Kiểm tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và giám sát 6 tháng đầu năm 2023 tại thành phố Thái Nguyên

5/19/2023 6:28:34 PM 173

(Thainguyencity.gov.vn) Chiều ngày 17/5/2023, Đoàn kiểm tra của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Kiên, Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã kiểm tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và giám sát 6 tháng đầu năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại UBND thành phố Thái Nguyên.

  Tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan…

Ảnh toàn cảnh buổi kiểm tra.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, năm 2023, thành phố Thái Nguyên đã thành lập Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia, Tổ công tác thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; kịp thời hướng dẫn, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh; lập kế hoạch phân bổ vốn ngân sách và thực hiện dự toán của chương trình năm 2023; tăng cường thông tin tuyên truyền, kiểm tra giám sát thực hiện chương trình. Theo đó, với hơn 6,2 tỷ đồng được phân bổ trong năm, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị triển khai các chương trình, dự án. Cụ thể như: Dự án đa dạng hoá sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; Dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin; Dự án nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình… Kết thúc năm 2022, số hộ nghèo trên địa bàn thành phố là 539 hộ, chiếm tỷ lệ 0,61%; số hộ cận nghèo giảm còn 602 hộ, chiếm tỷ lệ 0,69%; tỷ lệ giảm nghèo đa chiều là 0,15%. Nhiều hộ nghèo đã được cải thiện về điều kiện sống, tiếp cận tốt hơn các nguồn lực của phát triển, tạo việc làm và tăng thêm thu nhập; một số nhu cầu xã hội thiết yếu của người nghèo cơ bản được đáp ứng như nhà ở, nước sinh hoạt, y tế, giáo dục…

Với nhiệm vụ được giao, đến nay, các phòng, ban, đơn vị của thành phố đã triển khai các nội dung theo kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện các dự án như: Chưa có hướng dẫn cụ thể về định mức hỗ trợ chi phí giống vật nuôi và đối ứng của hộ gia đình, cá nhân khi tham gia mô hình; chưa có đơn vị tham gia các dự án, tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị…

Trên cơ sở ý kiến của các thành viên trong đoàn giám sát, kết luận buổi làm việc, đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của thành phố Thái Nguyên trong thời gian qua cũng như công tác chuẩn bị cho buổi giám sát. Đồng thời đề nghị thành phố  tiếp thu toàn bộ ý kiến của đoàn giám sát để bổ sung vào báo cáo; cần xây dựng cụ thể tiến độ thực hiện, kiểm tra, đánh giá theo định kỳ của từng dự án; thực hiện các thủ tục giải ngân nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo theo đúng tiến độ..

Minh Hà

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan