UBND thành phố tổ chức hội nghị triển khai thực hiện“Đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2014-2016” và “ Đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên”.

5/15/2014 6:15:51 PM 15485

Sáng 15/5/2014, UBND thành phố tổ chức hội nghị triển khai thực hiện “Đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2014-2016” và “ Đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên”. Đồng chí Mai Anh Kiểm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Thành ủy; Ủy ban MTTQ thành phố; lãnh đạo các phòng ban, đơn vị thuộc thành phố; lãnh đạo UBND phường Phan Đình Phùng, phường Trưng Vương, phường Hoàng Văn Thụ - TPTN.

 

Đ/c Mai Anh Kiểm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP chủ trì hội nghị

Ngày 18/4/2014, tại Kỳ họp thứ 8 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố Thái Nguyên khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016 đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phê chuẩn Đề án Xây dựng tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2014-2016 và Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc phê chuẩn Đề án Phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố, UBND thành phố đã xây dựng dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện nhằm cụ thể hóa nội dung của Đề án Xây dựng tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2014-2016; Đề án Phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên; Xác định thời gian, tiến độ thực hiện và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng ban, đơn vị, các đoàn thể và địa phương trong tổ chức triển khai thực hiện Đề án.
Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung của dự thảo kế hoạch như: Thành lập các Tổ tự quản tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, theo dõi, giám sát việc phân loại rác thải tại nguồn; tổ chức bộ máy thực hiện thu gom rác; tổ chức ký cam kết đến các chủ nguồn thải trên địa bàn;  thành lập Tổ tự quản tại các tuyến phố đăng ký xây dựng tuyến phố văn minh đô thị; tổ chức gắn biển và thu hồi biển công nhận Tuyến phố văn minh đô thị… 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Mai Anh Kiểm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố đã yêu cầu phòng Quản lý đô thị tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu để bổ sung, hoàn thiện dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Xây dựng tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2014-2016; Đề án Phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên./.
 
Thu Hà
Nguồn:Thainguyencity.gov.vn

 

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan