TP Thái Nguyên: Triển khai thực hiện các Nghị quyết kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khóa XVII nhiệm kỳ 2011-2016.

5/22/2014 8:58:16 AM 15572

Sáng 21/5/2014, UBND thành phố Thái Nguyên tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện 2 Đề án: Xây dựng tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2014-2016 và Phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn đã được HĐND thành phố khoá XVII, nhiệm kỳ 2011-2016 phê chuẩn thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-HĐND và Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 18/4/2014. Đồng chí Lê văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

 

Đ/c Lê văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị

        Đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2014-2016 nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức của các tầng lớp nhân dân trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị; phát huy tinh thần tự giác của các cơ quan, đơn vị và người dân trong việc bảo đảm trật tự, mỹ quan đô thị; phấn đấu đến năm 2016, toàn thành phố có từ 50% trở lên số lượng các đường phố chính được công nhận là tuyến phố văn minh đô thị. Nội dung của Đề án có quy ước về tuyến phố văn minh đô thị và tiêu chí xác định. Đề án có tổng kinh phí thực hiện trên 13,8 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố, thời gian thực hiện từ năm 2014 đến 2016. 

Đề án Phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố có mục tiêu hạn chế đến mức thấp nhất lượng rác thải đem chôn lấp, hạn chế gây ô nhiễm môi trường; giảm chi phí xử lý rác thải. Nội dung Đề án gồm quy trình phân loại rác tại nguồn và nguyên tắc thu gom, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện. Kinh phí thực hiện của Đề án là 4,58 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Thời gian thực hiện Đề án, giai đoạn 1, từ quý II/2014 đến năm 2016, giai đoạn 2 từ năm 2017.

Chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Ban chỉ đạo Đề án Phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn TPTN và Đề án Xây dựng tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn TPTN giai đoạn 2014-2016 tham mưu cho UBND thành phố tổ chức triển khai thực hiện tốt Đề án; xây dựng kế hoạch phân công, xác định nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng ban, đơn vị của thành phố và địa phương trong việc thực hiện Đề án; UBND 28 phường, xã căn cứ nội dung và kế hoạch triển khai Đề án, xây dựng kế hoạch cụ thể báo cáo UBND thành phố. Đồng thời, đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng, Chính quyền thành phố, 28 xã phường và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát, tổ chức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện 2 Đề án./.

Thu Hà
Nguồn:Thainguyencity.gov.vn
 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan