Hội nghị đánh giá việc thực hiện xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu nâng cao tại xã Phúc Trìu

07:54:06 Ngày 05/07/2023

(Thainguyencity.gov.vn) Chiều ngày 22/6/2023, tại Hội trường UBND xã Phúc Trìu, UBND thành phố Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị đánh giá việc thực hiện xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông ...

241
  • Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố tiếp công dân

    18:25:07 Ngày 22/06/2023

    (Thainguyencity.gov.vn) Sáng ngày 22/6/2023, tại phòng Tiếp công dân thành phố, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố đã tiếp công dân Trần Hải Đường, trú tại tổ dân phố Tân Thành 1, phường Đồng Bẩm, ...

    252