Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố tiếp công dân đột xuất tháng 10 năm 2023

08:16:26 Ngày 27/10/2023

(Thainguyencity.gov.vn) Chiều ngày 18/10/2023, tại Phòng tiếp công dân - Trụ sở HĐND&UBND thành phố, đồng chí Nguyễn Linh, Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố đã chủ trì buổi tiếp ...

199