• TPTN: Kiểm điểm tiến độ triển khai các đề án

  15:36:32 Ngày 29/11/2017

  (Thainguyencity.gov.vn) Chiều 21/11/2017, UBND thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị kiểm điểm tiến độ triển khai Đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị giai đoạn 2016-2020, Đề án phân loại rác ...

  17086
 • Xây dựng cảnh quan đô thị ngày càng xanh - sạch - đẹp

  16:56:25 Ngày 09/10/2013

  Chuẩn bị cho Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ 2, nhằm xây dựng cảnh quan đô thị ngày càng xanh - sạch - đẹp, ngày 9/10/2013 UBND thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả ...

  16479