Bộ Hồ sơ mẫu thủ tục hành chính thành phố Thái Nguyên

4/7/2021 3:28:59 PM 8333

    UBND thành phố Thái Nguyên đăng tải Bộ Hồ sơ mẫu thủ tục hành chính:

    Bộ Hồ sơ mẫu số 1: Xem chi tiết tại đây./.

    Bộ Hồ sơ mẫu số 2:  Xem chi tiết tại đây./.

Tin Nổi bật

Tin Liên quan