Thông tin về công trình xây dựng của Công ty Cổ phần thương mại và xây dựng Quỳnh Minh (Công ty Quỳnh Minh) tại phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên

3/17/2020 9:23:52 AM 553

(Thainguyencity.gov.vn) UBND thành phố Thái Nguyên thông tin về công trình xây dựng của Công ty cổ phần Thương mại và xây dựng Quỳnh Minh (Công ty Quỳnh Minh) tại phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên

  * Về đầu tư:

- Công ty Quỳnh Minh được UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng trường Mầm non Quốc tế Gia Sàng tại Quyết định số 3625/QĐ-UBND ngày 23/12/2015. Ngày 24/10/2018, Công ty Quỳnh Minh được UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ trương thực hiện dự án tại Quyết định số 3154/QĐ-UBND, với nội dung như sau:

     + Quy mô đầu tư: Diện tích xây dựng 21.357m2.

     + Thời gian thực hiện dự án dự kiến: Quý III/2019, quý IV/2019 khởi công xây dựng và hoàn thành đưa vào sử dụng.

- Công ty Quỳnh Minh được UBND thành phố Thái Nguyên cho phép thành lập trường Mầm non Quốc tế tại Quyết định số 3268/QĐ-UBND ngày 5/4/2012. 

* Về đất đai:

- Công ty Quỳnh Minh được UBND tỉnh Thái Nguyên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 26/2/2020, với diện tích đất là 19.479,4m2 thuộc phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Trong đó: Diện tích 17.405,8m2 chuyển mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất nông nghiệp sang sử dụng vào mục đích xây dựng trường Mầm non Quốc tế; diện tích 2.073,6m2 được UBND thành phố Thái Nguyên thu hồi để sử dụng vào mục đích xây dựng trường Mầm non Quốc tế theo Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên.

- Ngày 12/2/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Công ty Quỳnh Minh thực hiện ký kết hợp đồng thuê đất. Công ty đã được Sở Tài nguyên và Môi trường giao đất tại thực địa theo quy định. 

- Còn lại diện tích 1.877,6m2 đất (trong tổng diện tích theo quy mô đầu tư được phê duyệt là 21.357m2) Công ty Quỳnh Minh chưa thực hiện giải phóng mặt bằng.

       * Về môi trường: Công ty Quỳnh Minh được UBND thành phố cấp giấy xác nhận đăng ký bảo vệ môi trường tại giấy xác nhận số 11/GXN-UBND-TNMT ngày 01/6/2011.

 * Về việc kiểm tra công trình xây dựng trường Mầm non Quốc tế tại phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên:

Qua kiểm tra tại hiện trường và đối chiếu với các quy định hiện hành. Công ty Quỳnh Minh đã tự ý khởi công xây dựng công trình trường Mầm non Quốc tế tại phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên và tổ chức các hoạt động xây dựng vi phạm quy định về điều kiện khởi công công trình xây dựng được quy định tại Luật Xây dựng 2014. Cụ thể như sau:

        Ngày 28/2/2020, UBND phường Gia Sàng phối hợp với Đội quản lý trật tự Xây dựng và Giao thông thành phố đã kiểm tra công trình trường Mầm non Quốc tế tại phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên và yêu cầu Công ty Quỳnh Minh cung cấp toàn bộ hồ sơ, giấy tờ có liên quan đến việc thi công xây dựng. Trong quá trình kiểm tra, Công ty Quỳnh Minh không xuất trình được giấy phép xây dựng theo quy định. UBND phường Gia Sàng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty Quỳnh Minh và yêu cầu Công ty khẩn trương hoàn thiện thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng theo quy định. Đồng thời UBND phường Gia Sàng đã chuyển toàn bộ hồ sơ và báo cáo UBND thành phố xử lý theo quy định.

Ngày 02/3/2020, UBND thành phố Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 1596/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng đối với Công ty Cổ phần Thương mại và xây dựng Quỳnh Minh với số tiền là 40.000.000 đồng. Công ty đã thực hiện nộp đủ số tiền phạt theo quy định.

Hiện nay Công ty Quỳnh Minh đang thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo Quyết định số 1596/QĐ-XPVPHC ngày 02/3/2020 do UBND thành phố Thái Nguyên ban hành gồm:

- Công ty đã dừng thi công xây dựng công trình theo quyết định xử phạt vi phạm  hành chính của UBND thành phố Thái Nguyên.

- Công ty đã nộp hồ sơ xin thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế thi công của dự án gửi Sở xây dựng Thái Nguyên và hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng theo quy định. 

Trên đây là nội dung thông tin về công trình xây dựng của Công ty Quỳnh Minh tại phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. UBND thành phố Thái Nguyên thông tin đến các cơ quan báo chí theo quy định./.