• Xử lý nghiêm trang mạng “tổng hợp” thông tin báo chí

    08:15:48 Ngày 09/09/2013

    (Dân trí) - Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son cho biết, Nghị định 72 về quản lý, cung cấp, sử dụng Internet có chế tài xử lý các trang mạng lấy thông tin từ các báo mà không trích ...

    3404