Thông tin về nhà ở của bà Nguyễn Thị Thấm ở xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên

16:37:43 Ngày 02/10/2019

Vừa qua Cổng Thông tin điện tử Thái Nguyên có nhận được một số thông tin, dư luận về khu nhà ở của bà Nguyễn Thị Thấm, xây dựng tại xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên.

5654