Báo cáo của UBND thành phố Thái Nguyên về việc đấu giá quyền sử dụng đất một số khu dân cư trên địa bàn

08:34:55 Ngày 24/11/2020

(Thainguyencity.gov.vn) Thời gian gần đây, một số báo, tạp chí có phản ánh về việc đấu giá quyền sử dụng đất một số khu dân cư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Thực hiện chỉ đạo của UBND ...

2360