10 thành tựu nổi bật thành phố Thái Nguyên năm 2017

18:37:37 Ngày 19/01/2018

(Thainguyencity.gov.vn) Năm 2017 là năm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban thường ...

2138