• 10 THÀNH TỰU NỔI BẬT CỦA THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN NĂM 2018

  09:33:33 Ngày 01/06/2019

  Năm 2018 là năm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ TP Thái Nguyên, ...

  17422
 • 10 thành tựu nổi bật thành phố Thái Nguyên năm 2017

  18:37:37 Ngày 19/01/2018

  (Thainguyencity.gov.vn) Năm 2017 là năm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban thường ...

  18330