10 thành tựu nổi bật thành phố Thái Nguyên năm 2017

1/19/2018 6:37:37 PM 4916

(Thainguyencity.gov.vn) Năm 2017 là năm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban thường vụ Thành ủy, BCH Đảng bộ TP Thái Nguyên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc TP Thái Nguyên đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức hoàn thành xuất sắc, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; Chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội và quốc phòng an ninh. Sau đây là 10 thành tựu nổi bật của TP Thái Nguyên năm 2017.

Thành phố Thái Nguyên hôm nay (Ảnh: Báo Thái Nguyên)

1. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Trong năm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng;  Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020. Tiếp tục triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 02/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên, giai đoạn 2016-2020; Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, và 11 Đề án về phát triển kinh tế - xã hội, 06 Đề án về công tác xây dựng Đảng, giai đoạn 2016-2020. Tổ chức thực hiện tốt việc người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền thành phố tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân. 

2. Năm 2017 thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 15,74% (vượt 0,14% so với kế hoạch); thu ngân sách đạt trên 2700 tỷ đồng, bằng trên 240% kế hoạch Tỉnh. Giá trị sản xuất ngành dịch vụ đạt trên 7400 tỷ đồng, tăng trên 18% so với cùng kỳ; sản xuất ngành công nghiệp – xây dựng đạt 29.500 tỷ đồng, tăng 14,3% so với kế hoạch. Sản lượng lương thực có hạt cả năm đạt 42.223 tấn, tăng 5,56% kế hoạch. 

3. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quyết định số 2486-QĐ/TTg, ngày 20/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035; Nghị quyết số 422/NQ-UBTVQH14, ngày 18/8/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và thành lập 02 phường thuộc thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Đến nay, thành phố Thái Nguyên có 32 đơn vị hành chính (21 phường, 11 xã) với tổng diện tích tự nhiên là 222,93 km2, dân số gần 40 vạn người. 

4. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị, xây dựng cơ bản, quản lý tài nguyên môi trường, bồi thường hỗ trợ và tái định cư được thực hiện có hiệu quả và mang tính đột phá. Thành phố đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ thanh quyết toán, giải ngân kế hoạch vốn các công trình; kiểm tra đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm; hoàn thiện các khu dân cư, tái định cư phục vụ nhân dân. Giá trị khối lượng hoàn thành năm 2017 đạt trên 2000 tỷ đồng; giá trị thanh toán cả năm đạt trên 1400 tỷ đồng, bằng gần 400% kế hoạch đầu năm. Thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ GPMB 44 dự án với tổng diện tích thu hồi, bồi thường, hỗ trợ GPMB là 113,2 ha. Đã thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB với tổng giá trị 1.565,4 tỷ đồng trên diện tích đất thu hồi của 1774 hộ cá nhân và 4 đơn vị tổ chức. 

5. Thủ tướng Chính phủ đã quyết định công nhận thành phố Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Lựa chọn xã Đồng Liên trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu; xã Tân Cương hoàn thiện các tiêu chí để xóm Hồng Thái 2 là xóm nông thôn mới kiểu mẫu.

6. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ VII, năm 2017. Công tác an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt, trong năm đã hỗ trợ kinh phí làm mới và sửa chữa nhà cho 133 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ chính sách người có công với cách mạng với tổng số tiền trên 2 tỷ 500 triệu đồng, trong đó từ nguồn ngân sách, Quỹ “Vì người nghèo” thành phố và nguồn kinh phí do Thủ tướng Chính phủ tặng. Tổ chức bàn giao 100% số nhà theo kế hoạch xây dựng, sửa chữa nhà năm 2017.  Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,67%; hộ cận nghèo giảm còn 1,25% (theo chuẩn mới). Khánh thành và đưa vào hoạt động Nghĩa trang An Lạc Viên INDEVCO. Tổ chức cai nghiện ma túy cho 367 đối tượng. Thực hiện tốt công tác cai nghiện bắt buộc theo Nghị định 221/2013/NĐ-CP, ngày 30/12/2013 của Chính phủ. Quản lý 100% người nghiện có mặt trên địa bàn.

7. Công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục được quan tâm, đầu tư cả về cơ sở vật chất và đội ngũ. Đến nay thành phố Thái Nguyên có 103/122 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 84,4 %. Công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân và các chương trình quốc gia về y tế tiếp tục được duy trì. Trong năm 2017 có 3.827 trẻ sinh ra; giảm tỷ suất sinh thô 0,1‰ đạt 100% kế hoạch.

8. Công tác cải cách hành chính thành phố Thái Nguyên được triển khai thực hiện có hiệu quả. Thành phố đã chính thức triển khai ứng dụng phần mềm thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, với 171 thủ tục và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 áp dụng tại UBND thành phố và 32 xã, phường. 

9. Triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động và tổ chức thành công Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất; Cờ thi đua của Chính phủ; Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên (19/10/1962-19/10/2017); triển khai Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

10. An ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Thành phố Thái Nguyên hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân.

Phát huy những thành tích đạt được, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc Thành phố Thái Nguyên quyết tâm thực hiện thành công chủ đề năm 2018 là: 

      “Phát huy các lợi thế để thu hút đầu tư, đẩy mạnh thu ngân sách; nâng cao chất lượng hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị; tiếp tục thực hiện có hiệu quả 17 Đề án của Đảng bộ thành phố, giai đoạn 2016-2020; đẩy mạnh công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư, đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; Tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị Thành phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả’’.

 

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan