Thành phố Thái Nguyên đi đầu trong ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động tiếp xúc cử tri vận động bầu cử

14:51:32 Ngày 16/05/2021

(Thainguyencity.gov.vn) Thành phố Thái Nguyên là địa phương đầu tiên và duy nhất của tỉnh Thái Nguyên (tính đến thời điểm hiện tại) đã chuyển toàn bộ các cuộc tiếp xúc cử tri vận động bầu cử ...

7461