Thành phố Thái Nguyên hoàn thành các gói thầu thuộc Hợp phần phi kết cấu dự án Phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên

14:56:53 Ngày 10/06/2024

(Thainguyencity.gov.vn) Chiều ngày 07/6/2024, đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên chủ trì hội thảo tổng kết kết quả hoàn thành các gói thầu thuộc Hợp phần ...

872