Kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện Dự án Đường Bắc Sơn kéo dài

09:38:25 Ngày 02/03/2020

Chiều 25/2/2020, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đi kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện Dự án đường Bắc Sơn kéo dài. Cùng ...

2323