Kiểm điểm tiến độ thực hiện các dự án Phát triển tổng hợp đô thị động lực, thành phố Thái Nguyên

08:43:03 Ngày 01/11/2022

(Thainguyencity.gov.vn) Sáng ngày 28/10/2022, đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện các dự án Phát triển tổng hợp đô ...

1934