Thành phố Thái Nguyên: Tổ chức giao thông tạm thời tại một số tuyến đường

16:27:57 Ngày 05/12/2023

(Thainguyencity.gov.cn) Ngày 30/11/2023, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành văn bản chấp thuận phương án tổ chức giao thông tạm thời tại một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên để thi công ...

25