Cấm đường tạm thời phục vụ Hội thi nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy" thành phố Thái Nguyên năm 2024

15:56:08 Ngày 05/04/2024

(Thainguyencity.gov.vn) Ngày 03/4/2024, UBND tỉnh Thái Nguyên vừa có Văn bản số 1645/UBND-CNN&XD về việc chấp thuận phương án tổ chức giao thông tạm thời phục vụ Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, ...

232