Thống nhất việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố Thái Nguyên khóa XIX, nhiệm kỳ ...

17:12:54 Ngày 02/03/2021

(Thainguyencity.gov.vn) Chiều ngày 01/3/2021, UBND thành phố và Ủy ban bầu cử thành phố Thái Nguyên phối hợp tổ chức họp thống nhất việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử ...

67
  • UBND thành phố họp phiên thường kỳ tháng 2 năm 2021

    17:25:20 Ngày 25/02/2021

    (Thainguyencity.gov.vn) Sáng ngày 24/02/2021, UBND thành phố Thái Nguyên tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 2 năm 2021 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 02, đề ...

    65