Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Thái Nguyên lần thứ III, năm 2024

16:05:16 Ngày 16/06/2024

(Thainguyencity.gov.vn) Ngày 13/6/2024, tại Hội trường tầng 2 – Trụ sở HĐND&UBND thành phố, thành phố Thái Nguyên tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III, năm 2024.

193