Tập huấn hướng dẫn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

06:57:04 Ngày 23/05/2018

(Thainguyencity.gov.vn) Ngày 21/5/2018, tại Hội trường UBND thành phố Thái Nguyên, Ban chỉ đạo 1237 tỉnh Thái Nguyên tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Dự ...

44