Đảng bộ Cơ quan khối Chính quyền thành phố Thái Nguyên quán triệt Nghị quyết TW 6 khóa XII.

18:06:33 Ngày 16/01/2018

(Thainguyencity.gov.vn) Ngày 16/01/2018, Đảng bộ Cơ quan khối Chính quyền thành phố Thái Nguyên tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng ...

5