Tổng kết công tác mặt trận năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018

10:26:28 Ngày 01/02/2018

(Thainguyencity.gov.vn) Ngày 16/01/2018, Ủy ban Mặt trận tổ quốc thành phố Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Đến dự có ...

494