Hệ thống giáo dục của Thành phố

10/15/2012 11:22:00 AM 176008

Danh sách các trường đại học và khoa trực thuộc Đại học Thái Nguyên:

Các trung tâm và viện nghiên cứu trực thuộc Đại học Thái Nguyên:

  • Trung tâm Học liệu
  • Nhà xuất bản
  • Trung tâm Hợp tác Quốc tế
  • Bệnh viện thực hành
  • Viện Khoa học Sự sống
  • Trung tâm Giáo dục quốc phòng
  • Viện Nghiên cứu KT & XHNV Miền núi
  • Trung tâm Nghiên cứu & CGCN vùng Đông Bắc
  • Viện Nghiên cứu phát triển CNC về KTCN

Các Viện nghiên cứu khoa học trực thuộc Đại học Thái Nguyên phục vụ cho công tác nghiên cứu và giảng dạy.

Ngoài các trường thuộc Đại học Thái Nguyên, thành phố Thái Nguyên còn có nhiều trường Đại học, Cao đẳng thuộc các bộ, ngành khác như:

Và các trường trung học chuyên nghiệp:

Các trường trung học phổ thông

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan