UBND thành phố Thái Nguyên

11:22:16 Ngày 15/08/2022

UBND thành phố Thái Nguyên

21292
 • 10 THÀNH TỰU NỔI BẬT CỦA THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN NĂM 2018

  09:33:33 Ngày 01/06/2019

  Năm 2018 là năm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ TP Thái Nguyên, ...

  17134
 • 10 thành tựu nổi bật thành phố Thái Nguyên năm 2017

  18:37:37 Ngày 19/01/2018

  (Thainguyencity.gov.vn) Năm 2017 là năm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban thường ...

  17997
 • Xây dựng Thành phố phát triển nhanh và bền vững

  11:30:13 Ngày 10/10/2017

  (Thainguyencity.gov.vn) Thành phố Thái Nguyên là trung tâm kinh tế, văn hóa - thể dục thể thao, giáo dục, khoa học kỹ thuật, y tế, du lịch, dịch vụ của tỉnh Thái Nguyên, vùng trung du và miền núi Bắc Bộ; ...

  15010