THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN: 10 THÀNH TỰU VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT NĂM 2020

7/30/2021 5:49:42 PM 9973

    Năm 2020, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị. Sau đây là 10 thành tựu và sự kiện nổi bật của thành phố Thái Nguyên trong năm qua:

       1. CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CẤP CƠ SỞ, ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVIII. Là đảng bộ lớn nhất của tỉnh, với tinh thần đoàn kết và quyết tâm chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Trung ương, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn, lãnh đạo tổ chức thành công đại hội 103 chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy. Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức tháng 8/2020 đã thành công tốt đẹp, Đại hội đã tập trung đánh giá những thành tựu nổi bật, chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua. Từ đó, đề ra 3 khâu đột phá, 10 chỉ tiêu cơ bản, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 6 giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nghị quyết được thông qua tại Đại hội chính là sự kết tinh trí tuệ, tâm huyết, nguyện vọng và quyết tâm của toàn Đảng bộ xây dựng thành phố Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững theo hướng văn minh, hiện đại.

2. TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh và thành phố, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tập trung làm tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng và đảng viên. Tăng cường công tác tiếp xúc, đối thoại giwuax cấp ủy, chính quyền với cấp ủy, đảng viên và nhân dân. MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Năm 2020, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng công sản Việt Nam; 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng; 90 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng, công tác dân vận của Đảng và Văn phòng cấp ủy; 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam. Các ngày kỷ niệm đều được tổ chức trang trọng, với ý nghĩa ôn lại truyền thống 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam và các ngành, đoàn thể. Khẳng định quyết tâm thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

3. THỰC HIỆN THÀNH CÔNG “MỤC TIÊU KÉP” VỪA PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 VỪA PHÁT TRIỂN KINH TẾ. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, thành phố Thái Nguyên đã triển khai đồng bộ các giải pháp trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, chuẩn bị tốt nhất lực lượng, cơ sở vật chất, kịch bản, sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh; tuyệt đối không lơ là, chủ quan. Đến nay, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên không có trường hợp nào nhiễm COVID-19. Cùng với đó, phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết của các tầng lớp nhân dân, Ủy ban MTTQ thành phố và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn đã phát động, tiếp nhận phân phối tiền và hiện vật ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 và ủng hộ phòng chống thiên tai từ các cơ quan, tổ chức và cá nhân trên địa bàn, với số tiền trên 4,5 tỷ đồng. Cùng với cả nước, thành phố Thái Nguyên đã thực hiện thành công “Mục tiêu kép”, vừa tập trung phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa phục hồi và phát triển kinh tế. Trong bối cảnh chịu tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 dẫn đến nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn bị ngưng trệ và thu hẹp, nhưng tổng giá trị sản xuất trên địa bàn của một số ngành chủ yếu (theo giá so sánh năm 2010) vẫn tăng 3,8% so với năm 2019; giá trị sản xuất công nghiệp địa phương đạt 10.133 tỷ đồng, vượt 19,2% kế hoạch được giao, tăng 18,7% so với năm 2019; tổng thu ngân sách của thành phố trong năm 2020 đạt 2.705 tỷ đồng, vượt 26,5% so với kế hoạch tỉnh. Đây là một kết quả ấn tượng trong bối cảnh dịch bệnh, kết quả này cho thấy hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tập trung quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự nỗ lực của các ngành và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn thành phố.

4. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND THÀNH PHỐ CÓ NHIỀU ĐỔI MỚI, TỔ CHỨC THÀNH CÔNG 5 KỲ HỌP, BAN HÀNH 27 NGHỊ QUYẾT QUAN TRỌNG. HĐND thành phố đã tập trung giám sát, khảo sát những vấn đề được cử tri và nhân dân thành phố quan tâm. Giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới các kỳ họp. Tổ chức thành công 5 kỳ họp, trong đó có 2 kỳ họp thường kỳ, 3 kỳ họp chuyên đề. Kịp thời kiện toàn các chức danh lãnh đạo UBND thành phố để bảo đảm bộ máy chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ban hành 37 Nghị quyết quan trọng, sát với thực tiễn, phù hợp với yêu cầu phát triển của thành phố Thái Nguyên.

5. DIỆN MẠO ĐÔ THỊ NGÀY CÀNG KHỞI SẮC, CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM ĐƯỢC ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ. Năm 2020, kết cấu hạ tầng đô thị tiếp tục được đầu tư ngày càng hoàn thiện, đồng bộ, góp phần tạo dựng hình ảnh thành phố Thái Nguyên văn minh, hiện đại. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, thu hút đầu tư. Đây là thành quả có được từ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở trong công tác chỉnh trang đô thị, duy tu, bảo trì hệ thống hạ tầng đô thị, tăng cường trang trí hệ thống thảm hoa, cây xanh, điện chiếu sáng, vệ sinh môi trường, quản lý trật tự mỹ quan đô thị và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Năm 2020, thành phố chỉ đạo công tác thống kê, kiểm đếm đất, tài sản và phê duyệt bồi thường giải phóng mặt bằng trên 50 dự án, với 1.200 hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, với tổng diện tích thu hồi trên 65ha, số tiền bồi thường trên 657 tỷ đồng. Các công trình, dự án trọng điểm như: Dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Thái Nguyên; dự án Phát triển tổng hợp đô thị động lực - thành phố Thái Nguyên; dự án Khu nhà ở Cao Ngạn; dự án Trung tâm Thương mại siêu thị GO! BIG-C được chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ. Đặc biệt, công trình Đường Bắc Sơn kéo dài là công trình duy nhất trên địa bàn được lựa chọn để gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

6. PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI. Thành phố đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động nhằm khuyến khích người dân đầu tư tập trung sản xuất, tăng cường ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp theo hướng tăng giá trị sản xuất hàng hoá cả về năng suất và chất lượng. Giá trị sản phẩm trên 1 ha đất nông nghiệp trồng trọt năm 2020 đạt 140 triệu đồng, tăng 6,1% so với kế hoạch tỉnh, tăng 3,7% so với kế hoạch thành phố và tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2019. Triển khai các mô hình sản xuất trồng trọt ứng dụng công nghệ cao tại các phường, xã trên địa bàn để tăng năng suất cây trồng.

Trong công tác xây dựng nông thôn mới, thành phố tập trung chỉ đạo 2 xã: Tân Cương và Đồng Liên hoàn thành hồ sơ xã nông thôn mới, nâng cao xã nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2020, thành phố có 18 sản phẩm tham gia đăng ký dự thi chương trình OCOP tỉnh và Trung ương. Kết quả: có 17 sản phẩm đạt giải 4 sao và 1 sản phầm chè đạt giải 5 sao đề nghị Trung ương đánh giá và xếp hạng sản phẩm cấp quốc gia.

7. CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH ĐẠT ĐƯỢC NHỀU KẾT QUẢ TÍCH CỰC. Công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã được tập trung chỉ đạo, triển khai toàn diện và thu được nhiều kết quả tích cực trên cả 4 lĩnh vực: Cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức và cải cách tài chính công. Khánh thành và đưa vào sử dụng công trình Nhà làm việc Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại UBND thành phố với quy mô, thiết kế hiện đại. Tăng cường áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để đáp ứng tốt nhất nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, Hiện nay, các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã đang triển khai việc số hóa thủ tục hành chính tại đơn vị mình và đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo yêu cầu khi tỉnh hoàn thiện cơ sở dữ liệu.

8. VĂN HÓA - XÃ HỘI CÓ NHIỀU BƯỚC TIẾN. Công tác thông tin tuyên truyền, văn hoá, thể thao được thực hiện thường xuyên, có hiệu quả, đáp ứng tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt trong công tác tuyên truyền phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp trên địa bàn thành phố. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được thực hiện rõ nét; mạng lưới trường, lớp học tiếp tục được mở rộng và phát triển, bảo đảm chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh; triển khai tốt việc dạy và học trực tuyến để bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19. Thành phố Thái Nguyên dẫn đầu toàn tỉnh trong các cuộc thi, hội thi của ngành giáo dục - đào tạo; công tác khám chữa bệnh, y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe nhân dân được triển khai thực hiện tốt. Tổ chức đón tiếp trên 540 đoàn, với gần 43.000 lượt khách đến tham quan, dâng hương tại khu di tích lịch sử Quốc gia địa điểm Lưu niệm các Thanh niên xung phong Đại đội 915.

9. THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI. Công tác an sinh xã hội, đảm bảo chế độ chính sách đối với người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội khác được thành phố quan tâm, thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Trình UBND tỉnh hỗ trợ cho gần 15.700 người với số tiền trên 19 tỷ đồng, bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Xây mới và sửa chữa nhà cho 104 hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng kinh phí là 1,34 tỷ đồng, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,7%, giảm trong kỳ 0,3%, đạt 300% kế hoạch; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 0,82%.

10. QUỐC PHÒNG ĐƯỢC CỦNG CỐ, TĂNG CƯỜNG; AN NINH TRÊN ĐỊA BÀN TIẾP TỤC ĐƯỢC GIỮ VỮNG, ỔN ĐỊNH. Năm 2020, thành phố Thái Nguyên hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết, số người bị thương.

Phát huy những thành tích đạt được Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc Thành phố Thái Nguyên quyết tâm thực hiện thành công chủ đề năm 2021 là: “Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống đại dịch COVID-19. Đẩy mạnh công tác quy hoạch, thu hút đầu tư và thu ngân sách; tăng cường công tác quản lý xã hội trong phát triển đô thị; nâng cao kỷ cương, trật tự đô thị; tăng cường quản lý đất đai, bồi thường hỗ trợ tái định cư. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, từng bước xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh. Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Triển khai thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thành phố”.

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan