Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố tiếp công dân định kỳ tháng 4

4/24/2024 2:45:43 PM 399

(Thainguyencity.gov.vn) Sáng ngày 19/4/2024, tại phòng Tiếp công dân - Trụ sở HĐND&UBND thành phố Thái Nguyên, đồng chí Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì buổi đối thoại, tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2024 đối với vụ việc của các công dân Nguyễn Hồng Vinh, Dương Thị Huệ, cùng trú tại tổ 03, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên; công dân Nguyễn Kim Liên, trú tại tổ 07, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, công dân Nguyễn Hồng Lương, trú tại tổ 09, phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên, cùng có đất tại tổ 03, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên.

  Cùng dự buổi tiếp công dân có lãnh đạo và chuyên viên các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố: Thanh tra, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Văn phòng HĐND&UBND, Trung tâm phát triển quỹ đất, Ban Tiếp công dân; đại diện Ban Chỉ đạo bồi thường, giải phóng mặt bằng, UBND phường Phú Xá.

Ảnh toàn cảnh buổi tiếp công dân.

Nội dung các công dân đề nghị giải quyết liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện Dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Thanh Niên Xung Phong và xây dựng hạ tầng Khu dân cư hai bên đường (địa phận phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên). 

Sau khi nghe các công dân Nguyễn Hồng Lương, Nguyễn Hồng Vinh, Nguyễn Kim Liên, Dương Thị Huệ, cùng có đất tại tổ 03, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên trình bày nội dung đề nghị và các ý kiến phát biểu, thảo luận, đề xuất của các đơn vị, phòng, ban chuyên môn của thành phố đồng chí Chủ tịch UBND thành phố giao Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố phối hợp với Ban Chỉ đạo bồi thường, giải phóng mặt bằng phường Phú Xá tuyên truyền, vận động, thuyết phục các hộ gia đình, cá nhân phối hợp thực hiện thống kê, kiểm đếm đất và tài sản trên đất; công khai các văn bản, tài liệu theo đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật; phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố, phòng Quản lý đô thị thành phố và các đơn vị có liên quan, có văn bản trả lời công dân đối với đề nghị cung cấp Quyết định thu hồi đất tổng thể của Dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Thanh Niên Xung Phong và xây dựng hạ tầng Khu dân cư hai bên đường (địa phận phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên). Thời gian xong trước ngày 30/4/2024.

Yêu cầu Ban Chỉ đạo bồi thường giải phóng mặt bằng phường Phú Xá tích cực, chủ động phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố và các đơn vị có liên quan thực hiện công tác vận động, tuyên truyền, thuyết phục các hộ gia đình, cá nhân trong phạm vi quy hoạch dự án thực hiện thống kê, kiểm đếm đất và tài sản trên đất tạo điều kiện thuận lợi nhất để Dự án được triển khai đúng tiến độ.

Đề nghị các đơn vị: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố, phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố, Ban Chỉ đạo bồi thường, giải phóng mặt bằng phường Phú Xá thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tham mưu phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân công khai, minh bạch, đồng thời đảm bảo đầy đủ các quyền lợi của người dân theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, đề nghị các hộ gia đình, cá nhân có đất và tài sản trên đất trong phạm vi dự án ủng hộ chủ trương thu hồi đất của Nhà nước, chấp hành, phối hợp thực hiện công tác thống kê, kiểm đếm theo quy định của pháp luật.

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan