Lịch sử, truyền thống cách mạng thành phố Thái Nguyên

6/13/2017 11:06:57 AM 200298

         Nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiểu rõ hơn về truyền thống lịch sử, cách mạng, văn hóa của thành phố Thái Nguyên qua 55 năm xây dựng và phát triển. Góp phần nâng cao ý thức trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống lịch sử và văn hóa của quê hương, đất nước; nâng cao hơn nữa niềm tin và lòng tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố; cổ vũ quyết tâm chính trị của nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

         Cổng thông tin điện tử thành phố Thái Nguyên xin đăng tải toàn bộ nội dung cuốn Lịch sử Đảng bộ thành phố Thái Nguyên.

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM

 

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM